Documente

MINUTE SEDINTE

HOTARIRI

 • HCL Nr 1 - 12.02.2015
  HCL Nr 1 - 12.02.2015
  HCL Nr. 1 - 12.02.2015.pdf
  664.5 KiB
  HCL Nr 2 - 27.02.2015
  HCL Nr 2 - 27.02.2015
  HCL Nr. 2 - 27.02.2015.PDF
  747.7 KiB
  HCL Nr 3 - 27.02.2015
  HCL Nr 3 - 27.02.2015
  HCL Nr. 3 - 27.02.2015.PDF
  4.0 MiB
  HCL Nr 4 - 27.02.2015
  HCL Nr 4 - 27.02.2015
  HCL Nr. 4 - 27.02.2015.PDF
  288.6 KiB
  HCL Nr 5 - 27.02.2015
  HCL Nr 5 - 27.02.2015
  HCL Nr. 5 - 27.02.2015.PDF
  311.8 KiB
  HCL Nr 6 - 27.02.2015
  HCL Nr 6 - 27.02.2015
  HCL Nr. 6 - 27.02.2015.PDF
  6.7 MiB
  HCL Nr 7 - 27.02.2015
  HCL Nr 7 - 27.02.2015
  HCL Nr. 7 - 27.02.2015.PDF
  383.1 KiB
  HCL Nr 8 - 27.02.2015
  HCL Nr 8 - 27.02.2015
  HCL Nr. 8 - 27.02.2015.pdf
  16.0 MiB
  HCL Nr 9 - 27.02.2015
  HCL Nr 9 - 27.02.2015
  HCL Nr. 9 - 27.02.2015.PDF
  374.8 KiB
  HCL Nr 10 - 11.03.2015
  HCL Nr 10 - 11.03.2015
  HCL Nr. 10 - 11.03.2015.pdf
  589.0 KiB
  HCL Nr 11 - 11.03.2015
  HCL Nr 11 - 11.03.2015
  HCL Nr. 11 - 11.03.2015.pdf
  614.4 KiB
  HCL Nr 16 - Aprilie 2015
  HCL Nr 16 - Aprilie 2015
  HCL Nr. 16 - Aprilie 2015.pdf
  34.1 KiB
  HCL Nr 17 - Aprilie 2015
  HCL Nr 17 - Aprilie 2015
  HCL Nr. 17 - Aprilie 2015.pdf
  340.4 KiB
  HCL Nr 18 - Aprilie 2015
  HCL Nr 18 - Aprilie 2015
  HCL Nr. 18 - Aprilie 2015.pdf
  69.3 KiB
  HCL Nr 19 - Aprilie 2015
  HCL Nr 19 - Aprilie 2015
  HCL Nr. 19 - Aprilie 2015.pdf
  149.5 KiB
  HCL Nr 20 - Aprilie 2015
  HCL Nr 20 - Aprilie 2015
  HCL Nr. 20 - Aprilie 2015.pdf
  34.7 KiB
  HCL Nr 21 - Aprilie 2015
  HCL Nr 21 - Aprilie 2015
  HCL Nr. 21 - Aprilie 2015.pdf
  58.4 KiB
  HCL Nr 22 - Mai 2015
  HCL Nr 22 - Mai 2015
  HCL Nr. 22 - Mai 2015.pdf
  34.9 KiB
  HCL Nr 23 - Mai 2015
  HCL Nr 23 - Mai 2015
  HCL Nr. 23 - Mai 2015.pdf
  62.8 KiB
  HCL Nr 24 - Mai 2015
  HCL Nr 24 - Mai 2015
  HCL Nr. 24 - Mai 2015.pdf
  61.0 KiB
  HCL Nr 25 - Mai 2015
  HCL Nr 25 - Mai 2015
  HCL Nr. 25 - Mai 2015.pdf
  65.0 KiB
  HCL Nr 26 - Mai 2015
  HCL Nr 26 - Mai 2015
  HCL Nr. 26 - Mai 2015.pdf
  64.7 KiB
  HCL Nr 27 - Mai 2015
  HCL Nr 27 - Mai 2015
  HCL Nr. 27 - Mai 2015.pdf
  64.3 KiB
  HCL Nr 28 - Mai 2015
  HCL Nr 28 - Mai 2015
  HCL Nr. 28 - Mai 2015.pdf
  64.9 KiB
  HCL Nr 29 - Mai 2015
  HCL Nr 29 - Mai 2015
  HCL Nr. 29 - Mai 2015.pdf
  71.4 KiB
  HCL Nr 30 - Mai 2015
  HCL Nr 30 - Mai 2015
  HCL Nr. 30 - Mai 2015.pdf
  273.0 KiB
  HCL Nr 31 - Mai 2015
  HCL Nr 31 - Mai 2015
  HCL Nr. 31 - Mai 2015.pdf
  38.2 KiB
  HCL Nr 32 - Iunie 2015
  HCL Nr 32 - Iunie 2015
  HCL Nr 32 - Iunie 2015.pdf
  57.8 KiB
  HCL Nr 33 - Iunie 2015
  HCL Nr 33 - Iunie 2015
  HCL Nr 33 - Iunie 2015.pdf
  281.9 KiB
  HCL Nr 34 - Iunie 2015 Anexa 1 ORGANIGRAMA
  HCL Nr 34 - Iunie 2015 Anexa 1 ORGANIGRAMA
  HCL Nr 34 - Iunie 2015 Anexa 1 ORGANIGRAMA.pdf
  308.1 KiB
  HCL Nr 34 - Iunie 2015 ORGANIGRAMA
  HCL Nr 34 - Iunie 2015 ORGANIGRAMA
  HCL Nr 34 - Iunie 2015 ORGANIGRAMA.pdf
  68.4 KiB
  HCL Nr 35 - Iunie 2015
  HCL Nr 35 - Iunie 2015
  HCL Nr 35 - Iunie 2015.pdf
  79.8 KiB
  HCL Nr 36 - Iulie 2015
  HCL Nr 36 - Iulie 2015
  HCL Nr 36 - Iulie 2015.pdf
  46.7 KiB
  HCL Nr 37 - Iulie 2015
  HCL Nr 37 - Iulie 2015
  HCL Nr 37 - Iulie 2015.pdf
  95.8 KiB
  HCL Nr 38 - Iulie 2015
  HCL Nr 38 - Iulie 2015
  HCL Nr 38 - Iulie 2015.pdf
  218.5 KiB
  HCL Nr 39 - Iulie 2015
  HCL Nr 39 - Iulie 2015
  HCL Nr 39 - Iulie 2015.pdf
  102.7 KiB
  HCL Nr 40 - Iulie 2015
  HCL Nr 40 - Iulie 2015
  HCL Nr 40 - Iulie 2015.pdf
  71.7 KiB
  HCL Nr 41 - August 2015
  HCL Nr 41 - August 2015
  HCL Nr 41 - August 2015.pdf
  61.7 KiB
  HCL Nr 42 - August 2015
  HCL Nr 42 - August 2015
  HCL Nr 42 - August 2015.pdf
  54.9 KiB
  HCL Nr 43 - Septembrie 2015
  HCL Nr 43 - Septembrie 2015
  HCL Nr 43 - Septembrie 2015.pdf
  56.3 KiB
  HCL Nr 44 - Septembrie 2015
  HCL Nr 44 - Septembrie 2015
  HCL Nr 44 - Septembrie 2015.pdf
  62.9 KiB
  HCL Nr 45 - Octombrie 2015
  HCL Nr 45 - Octombrie 2015
  HCL Nr 45 - Octombrie 2015.pdf
  328.8 KiB
  HCL Nr 46 - Octombrie 2015
  HCL Nr 46 - Octombrie 2015
  HCL Nr 46 - Octombrie 2015.pdf
  66.0 KiB
  HCL Nr 47 - Octombrie 2015
  HCL Nr 47 - Octombrie 2015
  HCL Nr 47 - Octombrie 2015.pdf
  56.5 KiB
  HCL Nr 48 - Octombrie 2015
  HCL Nr 48 - Octombrie 2015
  HCL Nr 48 - Octombrie 2015.PDF
  906.4 KiB
  HCL Nr 49 - Octombrie 2015
  HCL Nr 49 - Octombrie 2015
  HCL Nr 49 - Octombrie 2015.pdf
  68.5 KiB
  HCL Nr 50 - Octombrie 2015
  HCL Nr 50 - Octombrie 2015
  HCL Nr 50 - Octombrie 2015.pdf
  89.1 KiB
  HCL Nr 51 - Octombrie 2015
  HCL Nr 51 - Octombrie 2015
  HCL Nr 51 - Octombrie 2015.pdf
  512.4 KiB
  HCL Nr 52 - Octombrie 2015
  HCL Nr 52 - Octombrie 2015
  HCL Nr 52 - Octombrie 2015.pdf
  42.1 KiB
  HCL Nr 53 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 53 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 53 - Noiembrie 2015.pdf
  973.7 KiB
  HCL Nr 54 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 54 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 54 - Noiembrie 2015.pdf
  1.1 MiB
  HCL Nr 55 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 55 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 55 - Noiembrie 2015.PDF
  7.3 MiB
  HCL Nr 56 - Anexa 1 Noiembrie 2015
  HCL Nr 56 - Anexa 1 Noiembrie 2015
  HCL Nr 56 - Anexa 1 Noiembrie 2015.pdf
  21.0 KiB
  HCL Nr 56 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 56 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 56 - Noiembrie 2015.pdf
  81.9 KiB
  HCL Nr 57 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 57 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 57 - Noiembrie 2015.pdf
  59.7 KiB
  HCL Nr 58 - Anexa 1,2,3,4 Noiembrie 2015
  HCL Nr 58 - Anexa 1,2,3,4 Noiembrie 2015
  HCL Nr 58 - Anexa 1,2,3,4 Noiembrie 2015.pdf
  208.7 KiB
  HCL Nr 58 - Anexa 5,6 Noiembrie 2015
  HCL Nr 58 - Anexa 5,6 Noiembrie 2015
  HCL Nr 58 - Anexa 5,6 Noiembrie 2015.pdf
  23.8 KiB
  HCL Nr 58 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 58 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 58 - Noiembrie 2015.pdf
  47.0 KiB
  HCL Nr 59 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 59 - Noiembrie 2015
  HCL Nr 59 - Noiembrie 2015.pdf
  779.3 KiB
  HCL Nr 59 - Anexa 1 Noiembrie 2015
  HCL Nr 59 - Anexa 1 Noiembrie 2015
  HCL Nr 59 - Anexa 1 Noiembrie 2015.pdf
  458.7 KiB
  HCL Nr 59 - Anexa 2 Noiembrie 2015
  HCL Nr 59 - Anexa 2 Noiembrie 2015
  HCL Nr 59 - Anexa 2 Noiembrie 2015.pdf
  963.4 KiB
  HCL Nr 60 - Decembrie 2015
  HCL Nr 60 - Decembrie 2015
  HCL 60 din 23.12.2015 Rectificare Buget.pdf
  57.0 KiB
  HCL Nr 61 - Decembrie 2015
  HCL Nr 61 - Decembrie 2015
  HCL 61 din 23.12.2015 privind alegerea presedinte de sedinta.pdf
  27.1 KiB
  HCL Nr 62 - Decembrie 2015
  HCL Nr 62 - Decembrie 2015
  HCL Nr.62 din 23.12.2015 privind aprobarea planului de actiuni pt. 2016.pdf
  59.4 KiB
  HCL Nr 63 - Decembrie 2015
  HCL Nr 63 - Decembrie 2015
  HCL Nr.63 din 23.12.2015 - luare administrare platforme gunoi.pdf
  75.1 KiB
 • Hotararea Nr 24 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr 24 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr. 24 din 28_06_2012.PDF
  472.0 KiB
  Hotararea Nr 25 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr 25 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr. 25 din 28_06_2012.PDF
  794.5 KiB
  Hotararea Nr 26 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr 26 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr. 26 din 28_06_2012.PDF
  451.7 KiB
  Hotararea Nr 27 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr 27 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr. 27 din 28_06_2012.PDF
  416.5 KiB
  Hotararea Nr 28 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr 28 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr. 28 din 28_06_2012.PDF
  437.2 KiB
  Hotararea Nr 29 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr 29 Din 28 06 2012
  Hotararea Nr. 29 din 28_06_2012.PDF
  829.7 KiB

PROIECTE DE HOTARARE