ANUNT RECRUTARE FUNCTII PUBLICE – INSPECTOR

In conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Vânători- Neamţ, judetul Neamţ organizeaza examen/concurs de recrutare pentru urmatoarea funcţie publică vacantă :

          1. inspector, clasa I, grad profesional debutant  – Serviciul de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat – Compartimentul Asistență Socială;

Data susținerii examenului/concursului :
– 18.03.2019   – ora 1000 = proba scrisă

 – 20.03.2019   – ora 1400 = proba interviu

Examenul/concursul va avea loc la sediul institutiei din str. Ştefan cel Mare nr.174, comuna Vânători-Neamţ;

 Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Vânători- Neamţ, judeţul Neamţ.