Bine ati venit!

„Menirea mea este sa-mi pun mintea si puterea in slujba semenilor, fara a cere nimic in schimb. Urmele pasilor mei sunt faptele mele! „

Petrariu Maria,
Primarul comunei Vînători-Neamţ

Jurnal Primar 2012
Raport Primar 2014

Funcţia: PRIMAR
 • Petrariu Maria

 • Funcţia: PRIMAR
 • Urmariti-ne pe:

Biografie


Studii:

2006 – 2007 - Facultatea de stiinte economice Bucuresti / master
1998 - 2002 - Facultatea de stiinte economice , Universitatea "George Bacovia" Bacau, Sectia contabilitate si informatica de gestiune
1993 -1998 - Facultatea de Drept "Mihail Kogalniceanu" Iasi , Specializarea Stiinte juridice


Experienţa profesională:

2000 - prezent - primar al comunei Vînători-Neamţ
1996 - 2000 - secretar comuna Vînători-Neamţ
1981 - 1996 - referent stare civila comuna Vînători-Neamţ

Membrii echipei

Prezentare informatii grafice - anul 2014

Planuri de viitor

 • Îmbunătățirea condițiilor de locuire
  Construirea unui număr de locuințe sociale, locuințe de tip ANL pentru persoane defavorizate și pentru familii tinere cu resurse financiare modeste.

  Inființarea/extinderea/reabilitarea/ modernizarea/ întreținerea rețelei de transport
  Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vinatori-Neamt,jud. Neamt. Construirea unui pod rutier care să asigure legătura între satele Lunca și Vînători-Neamț.Infiintarea/Modernizarea cailor de acces către pășuni si zone agricole

  Prevenirea și combaterea efectelor inundațiilor.
  Lucrări de îndiguire, drenare, taluzare a raurilor si pârâurilor care strabat comuna Vînători-Neamț.
 • Reabilitarea/modernizarea/ întreținerea rețelei de alimentare cu apă si apa uzata
  Infiintarea/ extinderea /modernizarea rețelei de apă si apa uzata șiracordări ale gospodăriilor populației.

  Sprijinirea reconversiei profesionale și dezvoltarea de măsuri active de ocupare pe piața muncii
  Organizare cursuri de inițiere/ calificare/ recalificare profesională pentru persoanele active din comună.

  Construirea unei strategii de cooperare cu organizațiile nonguvernamentale active la nivelul comunei, cu sediul în comună sau în afara ei.
  Constituirea unei „structuri pentru relaţia cu mediul asociativ” la nivelul Primăriei Vînători-Neamț, care să implementeze strategia de cooperare cu organizațiile nonguvernamentale active la nivelul comunei, cu sediul în comună sau în afara ei.
 • Suport pentru creare de IMM-uri, microintreprinderi și pentru dezvoltarea celor existente
  Inființarea unei rețele a agenților economici din localitate și elaborarea unei strategii comune de marketing.

  Îmbunătățirea managementului domeniului de învățământ, la nivelul comunei.
  Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ echiparea/infrastructurii educationale pentru invatamantul professional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii - Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicoloau”

Planuri

Modernizarea managementului public în administrarea politicilor publice de asistență socială

Înființarea unui Centru Social Multifuncțional, prin care:
- să fie acordate servicii curente și servicii în regim de urgență, pentru persoanele aflate în situatie critică (abuz, violență domestică, bătrâni, persoane cu dizabilități, îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, cantină socială);
- să fie înființat un Birou de voluntariat;

Dezvoltarea serviciilor medicale și de sănătate oferite locuitorilor comunei

Reînființarea și funcționarea cabinetului stomatologic (reamenajare,dotare, înființare post).
Înființarea și/ sau reabilitarea, dotarea la standarde și redeschiderea:
- unui dispensar medical în satul Nemțișor, care să asigure serviciu de gardă;
- unui dispensar medical în satul Lunca;
- unui dispensar medical în satul Mânăstirea Neamț;

Înființarea unui Centru de sănătate (servicii de recuperare, servicii de întreținere – SPA, etc).