Anunt de licitatie cu strigare

Anunt de licitatie cu strigare

ANUNT PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE RECRUTARE DIN DATA DE 24.09.2019

ANUNT PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE RECRUTARE DIN DATA DE 24.09.2019

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Vânători-Neamț, județul Neamț prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică.

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 152,2665 hectare pășuni (repartizate în 3 loturi) în ședință publică prin atribuire directă și/sau, după caz prin licitație publică cu ofertă în plic.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 14.06.2019 și 18.06.2019, la sediul Primăriei comunei Vânători-Neamț, localitatea Vînători-Neamț în strada Ștefan cel Mare 174, ora 11.00.

Anunt selectie parteneri pentru proiect social

COMUNA VANATORI-NEAMT anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru stabilirea unui parteneriat cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementarii unui proiect finantat prin GAL TINUTUL ZIMBRILOR – Masura 4.3/ 68 -,,Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL prin proiecte integrate” – apel nr.2.

ANUNŢ PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de:

 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul Achiziții
  Publice-Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Financiar-Contabil,
  Impozite și Taxe;
 • polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul Poliție
  Locală;
 • polițist local, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Poliție
  Locală.

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Vânători-Neamț, județul Neamț prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică.

Anunţ licitatie concesiune 08.04.2019

Anunt Buget

 • ANUNT BUGET (PDF)
  ANUNT BUGET (PDF)
  ANUNT BUGET.pdf
  276.7 KiB

ANUNT RECRUTARE FUNCTII PUBLICE – INSPECTOR

In conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Vânători- Neamţ, judetul Neamţ organizeaza examen/concurs de recrutare pentru urmatoarea funcţie publică vacantă :

          1. inspector, clasa I, grad profesional debutant  – Serviciul de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat – Compartimentul Asistență Socială;

Data susținerii examenului/concursului :
– 18.03.2019   – ora 1000 = proba scrisă

 – 20.03.2019   – ora 1400 = proba interviu

Examenul/concursul va avea loc la sediul institutiei din str. Ştefan cel Mare nr.174, comuna Vânători-Neamţ;

 Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Vânători- Neamţ, judeţul Neamţ.