ANUNT PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE RECRUTARE DIN DATA DE 24.09.2019

ANUNT PRIVIND DESFASURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE RECRUTARE DIN DATA DE 24.09.2019

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Vânători-Neamț, județul Neamț prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică.

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 152,2665 hectare pășuni (repartizate în 3 loturi) în ședință publică prin atribuire directă și/sau, după caz prin licitație publică cu ofertă în plic.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 14.06.2019 și 18.06.2019, la sediul Primăriei comunei Vânători-Neamț, localitatea Vînători-Neamț în strada Ștefan cel Mare 174, ora 11.00.

Anunt selectie parteneri pentru proiect social

COMUNA VANATORI-NEAMT anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru stabilirea unui parteneriat cu entitati de drept privat, in vederea depunerii si implementarii unui proiect finantat prin GAL TINUTUL ZIMBRILOR – Masura 4.3/ 68 -,,Dezvoltarea infrastructurii sociale in teritoriul GAL prin proiecte integrate” – apel nr.2.

ANUNŢ PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de:

 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul Achiziții
  Publice-Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Financiar-Contabil,
  Impozite și Taxe;
 • polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul Poliție
  Locală;
 • polițist local, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Poliție
  Locală.

Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Vânători-Neamț, județul Neamț prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică.

Anunţ licitatie concesiune 08.04.2019

Anunt Buget

 • ANUNT BUGET (PDF)
  ANUNT BUGET (PDF)
  ANUNT BUGET.pdf
  276.7 KiB

ANUNT RECRUTARE FUNCTII PUBLICE – INSPECTOR

In conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Vânători- Neamţ, judetul Neamţ organizeaza examen/concurs de recrutare pentru urmatoarea funcţie publică vacantă :

          1. inspector, clasa I, grad profesional debutant  – Serviciul de Asistență Socială, Relații cu Publicul, Secretariat – Compartimentul Asistență Socială;

Data susținerii examenului/concursului :
– 18.03.2019   – ora 1000 = proba scrisă

 – 20.03.2019   – ora 1400 = proba interviu

Examenul/concursul va avea loc la sediul institutiei din str. Ştefan cel Mare nr.174, comuna Vânători-Neamţ;

 Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Vânători- Neamţ, judeţul Neamţ.

ANUNT – Cont unic pentru plata amenzilor contraventionale

Cont unic pentru plata amenzilor contraventionale

 

ANUNT – Recupereare zile libere August 2018

DISPOZITIE privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor libere de 16 si 17 august 2018 de cstre tot salariatii Primariei comunei Vinatori Neamt.

Recuperarea timpului de lucru aferent celor doua zile libere legale, respectiv: 16 si 17 august 2018 – se va face in perioada 20 august – 29 august, cu prelungirea programului cu doua ore in fiecare zi, respectiv: 08:00-18:00.