SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL TINUTUL ZIMBRILOR

Titlu Proiect: “SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL TINUTUL ZIMBRILOR” – AXA LEADER , sub –masura 19.1 PNDR
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 16.507,40 EURO
Perioada de implementare: 11 Ianuarie 2016 – 11 Aprilie 2016
Beneficiar: ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR – formata din 49 membri de pe teritoriul a urmatoarelor Unitati Administrativ Teritoriale din judetul NEAMT :

 1. VINATORI-NEAMT
 2. AGAPIA
 3. BALTATESTI
 4. CRACAOANI
 5. GHINDAOANI
 6. PASTRAVENI
 7. URECHENI
 8. TIMISESTI
 9. BRUSTURI
 10. DRAGANESTI
 11. RAUCESTI
Sursa de finantare: Fonduri Europene Nerambursabile (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) prin Programul National De Dezvoltare Rurala(PNDR) si implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/

Obiectivul General: cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare Iocale.

Obiectiv Specific 1: Derularea unui proces de consultare si animare realizat la nivelul teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor prin implicarea activa a actorilor si organizaliilor locale in vederea analizei nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare in vederea identificarii celor mai bune mecanisme de implicare active a populatiei in dezvoltarea zonei.

 

Obiectiv Specific 2: Proiectarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor si consultarea comunitatii locale prin actiuni de consultare in eraborarea unor fise de masuri specifice teritoriului, elaborarea unui studiu al zonei acoperite de teritoriul GAL si identificarea unor criterii specifice de selectare a proiectelor in cadrul strategiei care sd corespunda nevoilor si oportunitatilor locale de dezvoltare.

 

Imagini de la Activitatea de Consultare Publica de la Vinatori-Neamt ( 11.02.2016)

 

Troita – Construire/Sfintire loc Monument Eroi

Titlu Proiect: Troita – Construire/Sfintire loc Monument Eroi
Stadiu: Finalizat
Solicitant: Asociatia Muntii Neamtului
Parteneriate: Primaria Vinatori-Neamt
Sursa de finantare: Fonduri Judetene

 

 

 

 

CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDETUL.CONSTANTA), VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI PRUNDENI (JUDETUL VALCEA) pe Programul RO10,,Copii si tineri in situalii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014).

Titlu Proiect: CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDETUL.CONSTANTA), VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI PRUNDENI (JUDETUL VALCEA) pe Programul RO10,,Copii si tineri in situalii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014).
Stadiu: Implementare
Valoare totala: 2.269.755,05 lei din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) – și cofinanțare Buget de Stat 340.463,26 lei (15%).
Costuri totale (EUR cu TVA ): 265,934.04
Perioada de implementare: 20 Februarie 2015 – 31 Ianuarie 2017
Solicitant: COMUNA CUMPANA (JUD. CONSTANTA)UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ VÎNĂTORI-NEAMȚ
Parteneriate: COMUNA VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI COMUNA PRUNDENI (JUDETUL VALCEA)Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Vînători-Neamț, județul Neamț în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Cumpăna, județul Constanța,Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Prundeni, județul Vâlceași Asociația pentru Dezvoltare comunitară Cumpăna
Sursa de finantare: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014)Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

http://www.centresocioeducative.ro/

A) Infiintarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localitati partenere, respectiv: construirea a două centre noi ce urmează a fi construite pe suprafețe de teren aflate în proprietatea UAT Cumpăna și UAT Vînători-Neamț, și deschiderea unui centru ce va funcționa într-un spațiu existent, deținut de UAT Prundeni, spațiu deja amenajat și dotat corespunzător (Prundeni – jud.Valcea), ce va fi pus la dispoziția proiectului pe o perioadă de 5 ani de la încheierea proiectului. Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor ai căror părinti sunt plecați la muncă în străinătate;

 

B) Imbunătățirea situației a 238 copii cu părinți plecați în străinătate, prin îmbunătățirea frecvenței școlare și reducerea cazurilor de abandon școlar, cât și prin creșterea performanțelor școlare în rândul acestui grup țintă, astfel: în comuna Cumpăna – 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă, în comuna Vînători-Neamț – 105 copii dintre care 11 de etnie romă, în comuna Prundeni – 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă.

Poze lansare proiect

Conferinta Lansare

 

 

tg-vanatori-centru-educativ-02

Inaugurare Centru Socio-Educativ

Sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 11:00, va avea loc inaugurarea noului Centru socio-educativ din satul Lunca (zona Campus, comuna Vânători-Neamț). Mai mulţi copii vor beneficia de cazare, consiliere psihologică, vor fi angrenați în activități creative, dar le va fi asigurată și hrana printr-un serviciu de catering. Centrul se realizează în baza unui parteneriat dintre primăriile Vânători-Neamț, Cumpăna (Constanța) și Prundeni (Vâlcea). Obiectivele proiectului sunt înfiinţarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localităţi partenere.

“Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate în vederea îmbunătăţirii frecvenţei şcolare şi a reducerii cazurilor de abandon şcolar, cât şi pentru creşterea performanţelor şcolare a grupului ţintă: 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă din comuna Cumpăna, 105 copii dintre care 11 de etnie romă din comuna Vânători-Neamţ, 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă din comuna Prundeni. Grupul ţintă este format din 238 de copii în situaţii de risc (3-15 ani), 200 de părinţi ai copiilor beneficiari sau tutori sau membri ai familiilor lărgite (rude până la gradul IV), 15 cadre didactice, precum şi membrii comunităţilor în cadrul cărora se implementează proiectul”, ne informează Adriana Petrariu primarul comunei Vânători-Neamț.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) – şi cofinanţare publică 340.463,26 lei (15%). (C.T. STURZU)

Link: Ziarul Monitorul

 

EVENIMENT FINALIZARE PROIECT

Integrated IT system for the management of public administration and services in the Northeast region of Neamt County – SMIS 48425

Project Title: Integrated IT system for the management of public administration and services in the Northeast region of Neamt County – SMIS 48425
Stage: Implementation
Implementation period: December 2013 – December 2015
Solicitant: Neamt County Council
Partnerships: Tîrgu Neamt, Com. Baltatesti, Com. Bodesti, Com. Brusturi, Com. Cracaoani., Com. Draganesti, Com. Grumazesti, Com. Pastraveni, Com. Petricani, Com. Raucesti, Com. Tibucani, Com. Timisesti, Com. Urecheni., Com. Agapia, Com. Vinatori-Neamt
Founding source: FEDR – POSCCE masura 321

 

This project has no public procurement notices.

Modernizare școală sat Nemțișor, comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

Titlu Proiect:

„Modernizare școală cu clasele I-VIII sat Nemțișor, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, din cadrul subprogramului “Modernizarea satului romanesc”

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: Costuri totale (EUR cu TVA ): 40,219.61 Euro
Valoarea sprijinului: 39,417.03 Euro
Perioada de implementare: 4 Decembrie 2014 – 30 Iunie 2015
Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.
.

 

Modernizare școală sat Lunca, comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

Titlu Proiect:

„Modernizare școală cu clasele I-VIII sat Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, din cadrul subprogramului “Modernizarea satului romanesc”

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: Costuri totale (EUR cu TVA ): 40,219.61 Euro
Valoarea sprijinului: 39,417.03 Euro
Perioada de implementare: 4 Decembrie 2014 – 30 Iunie 2015

 

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.
.

Modernizare școală Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

Titlu Proiect:

„Modernizare scoala Drehuta, sat Vinatori-Neamt, Comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt”din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, din cadrul subprogramului “Modernizarea satului romanesc”

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: Costuri totale (EUR cu TVA ): 18,929.36 Euro
Valoarea sprijinului: 18,127.91 Euro
Perioada de implementare: 17 Noiembrie 2014 – 30 Iunie 2015

 

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.
.

Construire sediu primărie comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

Titlu Proiect:

„Construire Sediu Primarie, Comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt”din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sediilor institutiilor publice ale autoritatilor administratiei publice locale, precum si a institutiilor publice din subordinea acestora, din cadrul subprogramului “Modernizarea satului romanesc”

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: Costuri totale (EUR cu TVA ):597,146 Euro
Valoarea sprijinului:530,332 Euro
Perioada de implementare: 18.11.2014 – 31.12.2018

 

 

 

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.

Modernizare grădiniță sat Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț

Titlu Proiect:

„Modernizare Gradinita sat Lunca, Comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt”din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, din cadrul subprogramului “Modernizarea satului romanesc”

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: Costuri totale (EUR cu TVA ): 13,609.46 Euro
Valoarea sprijinului: 12,808.01 Euro
Perioada de implementare: 17 Noiembrie 2014 – 30 Iunie 2015

 

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.
.

 

Modernizare grădiniță sat Nemțișor, comuna Vînători-Neamț, Județul Neamț

Titlu Proiect:

„Modernizare Gradinita sat Nemtisor, Comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt”din domeniul specific realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar, din cadrul subprogramului “Modernizarea satului romanesc”

Stadiu: Finalizat
Valoare totala: Costuri totale (EUR cu TVA ): 15,006.79 Euro
Valoarea sprijinului: 14,205.34 Euro
Perioada de implementare: 17 Noiembrie 2014 – 30 Iunie 2015

 

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.
.