Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”
Numărul contractului de finanțare C 1920072S214012905943/14.06.2019
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Achiziționare dotări pentru Centrul Socio-Educativ
Tipul de investiție ”Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; achiziționarea microbuzelor corelat cu activitățile proiectului”
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli eligibile din Fișa măsurii 19.2
Costuri totale (EUR cu TVA ) 67,015.23
Valoarea sprijinului (EUR) 56,315.32
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2019-2021

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”
Numărul contractului de finanțare C 1920074X214012905777/14.06.2019
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Achiziționare utilaj și echipamente aferente
Tipul de investiție Fișa măsurii 4.4 SDL V2 GAL – „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi)”
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli eligibile din Fișa măsurii 4.4 SDL V2 GAL – „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi)”
Costuri totale (EUR cu TVA ) 81,768.08
Valoarea sprijinului (EUR) 60,891.44
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2019-2021

RAPORT ASUPRA UTILIZARII ALTOR PROGRAME DE FINANTARE NERAMBURSABILA INCEPAND CU ANUL 2017

 

Proiect nr. 1
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare C 0720AM00031512900565/14.03.2017
Denumirea programului de finanțare FEADR
Obiective proiect Extindere reteade alimentare cu apa si apa uzata
Tipul de investiție Extindere retea de alimentare cu apa si apa uzata
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 1,867,530
Valoarea sprijinului (EUR) 1,498,343
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 14.03.2017- 14.03.2020

 

Proiect nr. 2
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț.”
Numărul și data contractului de finanțare C 0720RM00011612900243/21.12.2017
Denumirea programului de finanțare FEADR
Obiective proiect Modernizare rețea de drumuri
Tipul de investiție Modernizare rețea de drumuri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 1,200,587
Valoarea sprijinului (EUR) 1,000,000
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 21.12.2017- 21.12.2020

 

Proiect nr. 3
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare nr.2611/13.11.2017, respectiv 5244/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 82,437.58
Valoarea sprijinului (EUR) 76,528.47
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2018

 

Proiect nr. 4
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Poduri din beton armat, Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 2633/13.11.2017, respectiv 5245/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Tipul de investiție Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 669,392.39
Valoarea sprijinului (EUR) 648,460.65
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2020

 

 

Proiect nr. 5
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț”
Numărul și data contractului de finanțare 2163/30.10.2017, respectiv 4876/07.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 120,284.56
Valoarea sprijinului (EUR)   86,777.60
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 07.11.2017 – 07.11.2018

 

Proiect nr. 6
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Grădiniță S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vînători-Neamț, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 1162/19.09.2017, respectiv 4263/26.09.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Tipul de investiție Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli cu dotarea aferenta
Costuri totale (EUR cu TVA ) 87,970.71
Valoarea sprijinului (EUR) 87,970.71
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 26.09.2017 – 26.09.2018

 

 

 

Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Gradinita S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Grădiniță S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vînători-Neamț, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 1162/19.09.2017, respectiv 4263/26.09.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Tipul de investiție Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli cu dotarea aferenta
Costuri totale (EUR cu TVA ) 87,970.71
Valoarea sprijinului (EUR) 87,970.71
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 26.09.2017 – 26.09.2018

Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare si montare paratraznet scoala Drehuta, sat Vinatori-Neamt, comuna Vinatori-Neamt scoala cu clasele I-VIII Drehuta, sat Vinatori-Neamt, comuna Vinatori-Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț”
Numărul și data contractului de finanțare 2163/30.10.2017, respectiv 4876/07.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 120,284.56
Valoarea sprijinului (EUR)   86,777.60
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 07.11.2017 – 07.11.2018

Poduri din beton armat, Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Poduri din beton armat, Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 2633/13.11.2017, respectiv 5245/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Tipul de investiție Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 669,392.39
Valoarea sprijinului (EUR) 648,460.65
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2020

Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare nr.2611/13.11.2017, respectiv 5244/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 82,437.58
Valoarea sprijinului (EUR) 76,528.47
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2018

Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț.”
Numărul și data contractului de finanțare C 0720RM00011612900243/21.12.2017
Denumirea programului de finanțare FEADR
Obiective proiect Modernizare rețea de drumuri
Tipul de investiție Modernizare rețea de drumuri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 1,200,587
Valoarea sprijinului (EUR) 1,000,000
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 21.12.2017- 21.12.2020

SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL TINUTUL ZIMBRILOR

Titlu Proiect: “SPRIJIN PREGATITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL TINUTUL ZIMBRILOR” – AXA LEADER , sub –masura 19.1 PNDR
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 16.507,40 EURO
Perioada de implementare: 11 Ianuarie 2016 – 11 Aprilie 2016
Beneficiar: ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR – formata din 49 membri de pe teritoriul a urmatoarelor Unitati Administrativ Teritoriale din judetul NEAMT :

 1. VINATORI-NEAMT
 2. AGAPIA
 3. BALTATESTI
 4. CRACAOANI
 5. GHINDAOANI
 6. PASTRAVENI
 7. URECHENI
 8. TIMISESTI
 9. BRUSTURI
 10. DRAGANESTI
 11. RAUCESTI
Sursa de finantare: Fonduri Europene Nerambursabile (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) prin Programul National De Dezvoltare Rurala(PNDR) si implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/

Obiectivul General: cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare Iocale.

Obiectiv Specific 1: Derularea unui proces de consultare si animare realizat la nivelul teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor prin implicarea activa a actorilor si organizaliilor locale in vederea analizei nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare in vederea identificarii celor mai bune mecanisme de implicare active a populatiei in dezvoltarea zonei.

 

Obiectiv Specific 2: Proiectarea strategiei de dezvoltare locala a teritoriului GAL Tinutul Zimbrilor si consultarea comunitatii locale prin actiuni de consultare in eraborarea unor fise de masuri specifice teritoriului, elaborarea unui studiu al zonei acoperite de teritoriul GAL si identificarea unor criterii specifice de selectare a proiectelor in cadrul strategiei care sd corespunda nevoilor si oportunitatilor locale de dezvoltare.

 

Imagini de la Activitatea de Consultare Publica de la Vinatori-Neamt ( 11.02.2016)

 

Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt

Titlu Proiect: Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt
Stadiu: Depus cererea de finantare – Decembrie 2015
Implementare – din data de 14.03.2017
Valoare totala: Valoare totala proiect (EUR cu TVA): 1,867,530;
Valoarea sprijinului (EUR): 1,498,343;
Solicitant: Comuna Vinatori-Neamt
Tipul de investitie: Extindere sistem alimentare cu apa si canalizare
Denumire program finanțare FEADR (PNDR ) 7.2

 

Extinderea reţelei de apă şi apă uzată existentă în localităţile Lunca şi Nemţişor în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai a populaţiei din zonă. Reţeaua de alimentare cu apă propusă prin proiect va avea o lungime de 8.717 m, din care 2.089 m reprezintă lungimea reţelei de apă pentru satul Nemţişor, iar 6.628 m reprezintă lungimea reţelei de apă pentru satul Lunca.

În paralel cu reţeaua de alimentare cu apă se va realiza reţeaua de apă uzată, lungimea acesteia fiind de 8.641 m, din care 2.062 m aparţin satului Lunca, iar 6.579 m aparţin satului Nemţişor. Pentru reţeaua de apă uzată s-a prevăzut prin proiect achiziţionarea a trei staţii de pompare echipate cu conducte de refulare a căror lungime cumulată este de 1.046 m.

Reţeaua de apă şi apă uzată realizată prin proiect va deservi un număr de 809 persoane, fiind preconizat ca la finalul investiţiei să se realizeze 328 de racorduri atât pentru reţeaua de apă cât şi pentru reţeaua de apă uzată.

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.