Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Numărul și data contractului de finanțare
Denumirea programului de finanțare Bugetul local
Obiective proiect Proiectare si Executie lucrari pentru Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Tipul de investiție Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Costuri totale proiectare si executie (lei cu TVA ) 1.022.703,25 lei
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării executiei 12 luni

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Numărul și data contractului de finanțare
Denumirea programului de finanțare Bugetul local
Obiective proiect Execuție Lucrari (inclusiv proiectare la faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului) pentru Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Tipul de investiție Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Costuri totale executie si proiectare (lei cu TVA ) 17.201.808,38 lei
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării executiei 36 de luni

 

Înființare Centru Social Multifuncțional ”Ținutul Zimbrilor”

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Înființare Centru Social Multifuncțional ”Ținutul Zimbrilor”
Numărul contractului de finanțare C 1920072S214012907158/22.01.2020
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Inființare Centru Social Multifuncțional
Costuri totale (EUR cu TVA ) 114,852.47
Valoarea sprijinului (EUR) 86,981.61
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2020-2022