Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Numărul și data contractului de finanțare
Denumirea programului de finanțare Bugetul local
Obiective proiect Proiectare si Executie lucrari pentru Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Tipul de investiție Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Costuri totale proiectare si executie (lei cu TVA ) 1.022.703,25 lei
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării executiei 12 luni

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Numărul și data contractului de finanțare
Denumirea programului de finanțare Bugetul local
Obiective proiect Execuție Lucrari (inclusiv proiectare la faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului) pentru Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Tipul de investiție Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț  și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Costuri totale executie si proiectare (lei cu TVA ) 17.201.808,38 lei
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării executiei 36 de luni

 

Înființare Centru Social Multifuncțional ”Ținutul Zimbrilor”

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Înființare Centru Social Multifuncțional ”Ținutul Zimbrilor”
Numărul contractului de finanțare C 1920072S214012907158/22.01.2020
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Inființare Centru Social Multifuncțional
Costuri totale (EUR cu TVA ) 114,852.47
Valoarea sprijinului (EUR) 86,981.61
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2020-2022

Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”
Numărul contractului de finanțare C 1920072S214012905943/14.06.2019
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Achiziționare dotări pentru Centrul Socio-Educativ
Tipul de investiție ”Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; achiziționarea microbuzelor corelat cu activitățile proiectului”
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli eligibile din Fișa măsurii 19.2
Costuri totale (EUR cu TVA ) 67,015.23
Valoarea sprijinului (EUR) 56,315.32
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2019-2021

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”
Numărul contractului de finanțare C 1920074X214012905777/14.06.2019
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Achiziționare utilaj și echipamente aferente
Tipul de investiție Fișa măsurii 4.4 SDL V2 GAL – „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi)”
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli eligibile din Fișa măsurii 4.4 SDL V2 GAL – „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi)”
Costuri totale (EUR cu TVA ) 81,768.08
Valoarea sprijinului (EUR) 60,891.44
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2019-2021

Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Gradinita S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Grădiniță S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vînători-Neamț, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 1162/19.09.2017, respectiv 4263/26.09.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Tipul de investiție Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli cu dotarea aferenta
Costuri totale (EUR cu TVA ) 87,970.71
Valoarea sprijinului (EUR) 87,970.71
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 26.09.2017 – 26.09.2018

Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare si montare paratraznet scoala Drehuta, sat Vinatori-Neamt, comuna Vinatori-Neamt scoala cu clasele I-VIII Drehuta, sat Vinatori-Neamt, comuna Vinatori-Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț”
Numărul și data contractului de finanțare 2163/30.10.2017, respectiv 4876/07.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 120,284.56
Valoarea sprijinului (EUR)   86,777.60
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 07.11.2017 – 07.11.2018

Poduri din beton armat, Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Poduri din beton armat, Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 2633/13.11.2017, respectiv 5245/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Tipul de investiție Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 669,392.39
Valoarea sprijinului (EUR) 648,460.65
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2020

Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare nr.2611/13.11.2017, respectiv 5244/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 82,437.58
Valoarea sprijinului (EUR) 76,528.47
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2018

Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț.”
Numărul și data contractului de finanțare C 0720RM00011612900243/21.12.2017
Denumirea programului de finanțare FEADR
Obiective proiect Modernizare rețea de drumuri
Tipul de investiție Modernizare rețea de drumuri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 1,200,587
Valoarea sprijinului (EUR) 1,000,000
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 21.12.2017- 21.12.2020