Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Gradinita S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Grădiniță S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu clasele I-VIII subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau,Comuna Vînători-Neamț, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 1162/19.09.2017, respectiv 4263/26.09.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Tipul de investiție Dotari gradinita cu program prelungit si scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli cu dotarea aferenta
Costuri totale (EUR cu TVA ) 87,970.71
Valoarea sprijinului (EUR) 87,970.71
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 26.09.2017 – 26.09.2018

Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare si montare paratraznet scoala Drehuta, sat Vinatori-Neamt, comuna Vinatori-Neamt scoala cu clasele I-VIII Drehuta, sat Vinatori-Neamt, comuna Vinatori-Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț”
Numărul și data contractului de finanțare 2163/30.10.2017, respectiv 4876/07.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare scoala gimnaziala
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 120,284.56
Valoarea sprijinului (EUR)   86,777.60
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 07.11.2017 – 07.11.2018

Poduri din beton armat, Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Poduri din beton armat, Comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare 2633/13.11.2017, respectiv 5245/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Tipul de investiție Realizare/modernizare/reabilitare de poduri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 669,392.39
Valoarea sprijinului (EUR) 648,460.65
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2020

Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Lucrari de constructii si instalatii conform expertizei tehnice privind securitatea la incendiu necesare la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Manastirea Neamt”
Numărul și data contractului de finanțare nr.2611/13.11.2017, respectiv 5244/22.11.2017
Denumirea programului de finanțare MDRAPFE prin PNDL2
Obiective proiect Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Tipul de investiție Extindere, reabilitare, modernizare liceu
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrări de construcţii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 82,437.58
Valoarea sprijinului (EUR) 76,528.47
Stadiul proiectului Finalizat
Perioada derulării proiectului 22.11.2017 – 22.11.2018

Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț.”
Numărul și data contractului de finanțare C 0720RM00011612900243/21.12.2017
Denumirea programului de finanțare FEADR
Obiective proiect Modernizare rețea de drumuri
Tipul de investiție Modernizare rețea de drumuri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 1,200,587
Valoarea sprijinului (EUR) 1,000,000
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 21.12.2017- 21.12.2020

Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt

Titlu Proiect: Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, Judetul Neamt
Stadiu: Depus cererea de finantare – Decembrie 2015
Implementare – din data de 14.03.2017
Valoare totala: Valoare totala proiect (EUR cu TVA): 1,867,530;
Valoarea sprijinului (EUR): 1,498,343;
Solicitant: Comuna Vinatori-Neamt
Tipul de investitie: Extindere sistem alimentare cu apa si canalizare
Denumire program finanțare FEADR (PNDR ) 7.2

 

Extinderea reţelei de apă şi apă uzată existentă în localităţile Lunca şi Nemţişor în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai a populaţiei din zonă. Reţeaua de alimentare cu apă propusă prin proiect va avea o lungime de 8.717 m, din care 2.089 m reprezintă lungimea reţelei de apă pentru satul Nemţişor, iar 6.628 m reprezintă lungimea reţelei de apă pentru satul Lunca.

În paralel cu reţeaua de alimentare cu apă se va realiza reţeaua de apă uzată, lungimea acesteia fiind de 8.641 m, din care 2.062 m aparţin satului Lunca, iar 6.579 m aparţin satului Nemţişor. Pentru reţeaua de apă uzată s-a prevăzut prin proiect achiziţionarea a trei staţii de pompare echipate cu conducte de refulare a căror lungime cumulată este de 1.046 m.

Reţeaua de apă şi apă uzată realizată prin proiect va deservi un număr de 809 persoane, fiind preconizat ca la finalul investiţiei să se realizeze 328 de racorduri atât pentru reţeaua de apă cât şi pentru reţeaua de apă uzată.

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.