Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Dotări pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”
Numărul contractului de finanțare C 1920072S214012905943/14.06.2019
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Achiziționare dotări pentru Centrul Socio-Educativ
Tipul de investiție ”Înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; achiziționarea microbuzelor corelat cu activitățile proiectului”
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli eligibile din Fișa măsurii 19.2
Costuri totale (EUR cu TVA ) 67,015.23
Valoarea sprijinului (EUR) 56,315.32
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2019-2021

Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

 

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”
Numărul contractului de finanțare C 1920074X214012905777/14.06.2019
Denumirea programului de finanțare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin intermediul GAL Ținutul Zimbrilor
Obiective proiect Achiziționare utilaj și echipamente aferente
Tipul de investiție Fișa măsurii 4.4 SDL V2 GAL – „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi)”
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli eligibile din Fișa măsurii 4.4 SDL V2 GAL – „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi)”
Costuri totale (EUR cu TVA ) 81,768.08
Valoarea sprijinului (EUR) 60,891.44
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 2019-2021