Colectia de Azi-Portret

Titlu Proiect: Colectia de Azi-Portret
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 66500 lei
Perioada de implementare: 15 Mai 2013 – 15 Noiembrie 2013
Solicitant: Fundatia C.M Imago
Parteneriate: COMUNA VINATORI-NEAMT; ORASUL BICAZ
Sursa de finantare: AFCN

 

www.colectiadeazi.ro

a) Scopul proiectului cultural
Descoperirea şi promovarea portretisticii ca o importantă latură a creaţiei artistice contemporane şi ca o motivaţie însemnată a apartenenţei la o comunitate şi lla un spaţiu cultural în context european.

b) Obiective generale şi specifice ale proiectului cultural
Obiectivele generale ale proiectului:

Sprijinirea şi impulsionarea creaţiei artistice în directă legătură cu comunitatea şi cu spaţiul cultural.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Cunoaşterea şi promovarea portretiscticii româneşti din secolul al XIX-lea şi până astăzi;
– Transferul de aptitudini şi competenţe artistice de la artişti consacraţi către tinerii artişti;
– Promovarea importanţei creaţiei artistice în comunitate şi explicitarea însemnătăţii acesteia ca element identitar al acesteia;
– Diseminarea conceptului de portret şi importanţa portretisticii în societatea contemporană prin expoziții, site web și tipărituri;
– Asigurarea şi organizarea de spaţii adecvate pentru întâlnirea creatorilor de artă cu personalităţi culturale, ştiinţifice şi cu specialişti media, touroperatori, pentru buna cunoaştere reciprocă.

Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.