Proiect Integrat cu patru actiuni

Titlu Proiect: Proiect Integrat cu patru actiuni: 1) Alimentare cu apa curenta si statie de captare in satele Lunca si Nemtisor 2) Canalizare menajera si statie de epurare in satele Lunca si Nemtisor 3) Modernizare infrastructura sociala in comuna Vinatori Neamt prin renovare constructie existenta , infiintare si dotare spatiu destinat programului educational “after school” 4) Promovare cultura traditional-locala prin intermediul ansamblului folcloric “Dor Vinatorean” in comuna Vinatori-Neamt
Stadiu: Implementare (18.06.2010 – 18.06.2014)
Valoare totala: Valoare eligibila: 10.556.800 (ron) – 2.499.361 (euro);
Valoare neeligibila: 2.008.170 (ron) – 475.442 (euro);
Valoare totala: 12.564.970 (ron) –  2.974.802 (euroAPA: Valoare totala eligibila: 4.461.540 (ron); Neeligibila:750 (ron); TVA: 847.840 (ron); Total inclusiv TVA :5.310.130 (ron);

CANALIZARE:  Valoare totala eligibila: 5.891.560 (ron); Neeligibila: 750 (ron); TVA:1.119.540 (ron); Valoare totala inclusiv TVA: 7.011.850 (ron)

SOCIAL: Eligibila: 133.770 (ron); Neeligibila: 250 (ron); TVA: 25.460 (ron); Total: 159.480 (ron)

CULTURAL: Eligibila: 69.930 (ron); Neeligibila: 250 (ron); TVA: 13.330 (ron); Total: 83.510 (ron)

Perioada de implementare: 4 ani
Solicitant: Comuna Vinatori-Neamt
Parteneriate: ASOCIATIA SOCIAL – UMANITARA „SFANTUL IOAN DE LA NEAMT” AGAPIA
Sursa de finantare: FEADR masura 322
Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.