Reabilitare pasune

Titlu Proiect: Reabilitare pasune
Stadiu: finalizat – 2004
Valoare totala: N/A
Perioada de implementare: 12 luni
Solicitant: Comuna Vinatori-Neamt
Parteneriate: Asociatia Agroforest Vinatori-Neamt;Fundatia Ecosilvex 2000 Piatra Neamt
Sursa de finantare: Programul de Granturi Mici al Parcului Natural Vanatori Neamt in cadrul proiectului “Managementul conservarii biodiversitatii”, identificat cu numarul TF 022499-RO

Obiective si Beneficii Proiect

Anunturi Achizitii Publice