Sistemul de management de mediu conform ISO

Titlu Proiect: Sistemul de management de mediu conform ISO – 140001/1997 si a directivelor europene specifice in administratia locala a comunei Vinatori-Neamt
Stadiu: Finalizat – 2005
Valoare totala: 17,531 Euro
Solicitant: Comuna Vinatori-Neamt
Parteneriate: Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc
Sursa de finantare: Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, Program PHARE ACCES
Acest proiect nu are anunturi de achizitii publice.