Valori Culturale

Frumusețile naturale deosebite ale zonei au fost surse de inspirație pentru scriitori, pictori și sculptori: Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță, Mihai Eminescu, atras de această zonă, a petrecut câteva luni la Mănăstirea Neamț, Veronica Micle, Nicolae Grigorescu – picturile de la Mănăstirea Agapia. O influență importantă asupra culturii au adus și scrierile Părintelui Cleopa ( Sihăstria).

·        Casa Memorială Ion Creangă – Humulești.

·        Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu – Vânători-Neamț.

·        Casa Memorială Veronica Micle – Târgu-Neamț.

·        Casa Memorială Alexandru Vlahuță – Agapia.

·        Picturile lui Nicolae Grigorescu – Mănăstirea Agapia.

·        Mihai Eminescu – atras de această zonă – petrecând câteva luni din viață la Mănăstirea Neamț.

·        Cetatea Neamț.

Sfintele Mănăstiri – sunt importante și din punct de vedere cultural.

·        Mănăstirea Neamț, pe timpul Sfântului Paisie Velicikovschi – era centrul pentru Ortodoxia Europeană unde s-a tradus Filocalia din Greacă în Slavonă și care a influențat scriitori ruși –Dostoievski și Tolstoi. În 1808 Veniamin Costachi a înființat prima tipografie de carte. Mănăstirea Neamț este faimoasă pentru biblioteca care conține peste 18.000 de manuscrise scrise în Slavonă, Greacă și Română și Colecţia muzeală organizată în forma actuală o dată cu restaurarea clădirii celui mai vechi şi mai mare aşezământ monahal din Moldova, expoziţia permanentă prezintă o valoroasă colecţie de vase liturgice, broderii şi icoane, împreună cu istoricul tiparniţei de la Neamţ având astfel, o contribuție deosebită la dezvoltarea culturii și artei românești medievale.

·        Colecţia muzeală a Mănăstirii Secu cuprinde un mare număr de icoane, manuscrise şi cărţi vechi (unele fiind considerate rarităţi bibliofile), broderii, obiecte de cult lucrate din metal preţios, organizate sub forma unei expoziţii permanente de inestimabilă valoare.

·        Colecţia muzeală a Mănăstirii Sihăstria cuprinde obiecte de cult (icoane, vase liturgice, candele) şi tipărituri din secolele XVIII-XIX.

·        O influență importantă asupra culturii au adus și scrierile Părintelui Cleopa (Sihăstria).

·        Colecţia muzeală a comunei Vânători-Neamţ: adăpostită în localul vechii şcoli a satului, această colecţie a rezultat din activitatea plină de dăruire a unui profesor de istorie (prof. Constantin Bordeianu), care a adunat valoroase materiale etnografice, de artă populară, tipărituri, numismatică, materiale arheologice etc.

·        Muzeul de etnografie Vasile Gaman din satul Lunca a fost înființat în 1979. Clădirea muzeului este o casă tradițională specifică acestor locuri iar colecția permanentă care este expusă aici cuprinde aproximativ 3.000 de piese confecționate sau colectate de-a lungul timpului. Poarta de la intrare în curtea muzeului este monument înscris în patrimoniul național și are încrustate chipurile lui Burebista, ale lui Decebal, Traian, Ștefan cel Mare și Sfânt, Dragoș-Vodă și Mihai Viteazu pe harta României Mari sculptată la îmbinarea celor două laturi ale porții și flancată de armele cu care a fost aparată. Obiectele expuse sunt o multitudine de piese rare de la unelte agricole foarte vechi, manuscrise, medalii și decorații, icoane pictate pe lemn la costume populare, măști și vase de ceramică, toate fiind mărturii ale modului de viață din satul românesc tradițional.