26 August 2014 Comments are off admin

LAND SALES OUTSIDE VINATORI-NEAMT

Va rugam sa faceti clic pe link-urile de mai jos pentru a vizualiza documentele dorite.

Informatii si documente necesare persoanelor fizice si juridice pentru vanzare teren extravilan:

A. Legislation and relevant documents

Anexa 1A - Cerere Afisare Oferta - Persoane Fizice
Anexa 1A - Cerere Afisare Oferta - Persoane Fizice
Anexa 1A - Cerere afisare oferta - persoane fizice.pdf
47.5 KiB
Anexa 1A - Cerere Afisare Oferta - Persoane Juridice
Anexa 1A - Cerere Afisare Oferta - Persoane Juridice
Anexa 1A - Cerere afisare oferta - persoane juridice.pdf
48.5 KiB
Anexa 1B - Oferta Vanzare Teren - Persoane Fizice
Anexa 1B - Oferta Vanzare Teren - Persoane Fizice
Anexa 1B - Oferta vanzare teren - persoane fizice.pdf
30.6 KiB
Anexa 1B - Oferta Vanzare Teren - Persoane Juridice
Anexa 1B - Oferta Vanzare Teren - Persoane Juridice
Anexa 1B - Oferta vanzare teren - persoane juridice.pdf
30.9 KiB
Anexa 1C - Lista Preemptori
Anexa 1C - Lista Preemptori
Anexa 1C - Lista preemptori.pdf
30.0 KiB
Anexa 1D - Comunicare De Acceptare Oferta - Persoane Fizice
Anexa 1D - Comunicare De Acceptare Oferta - Persoane Fizice
Anexa 1D - Comunicare de acceptare oferta - persoane fizice.pdf
42.8 KiB
Anexa 1D - Comunicare De Acceptare Oferta - Persoane Juridice
Anexa 1D - Comunicare De Acceptare Oferta - Persoane Juridice
Anexa 1D - Comunicare de acceptare oferta - persoane juridice.pdf
43.9 KiB
Anexa 1E - Adeverinta
Anexa 1E - Adeverinta
Anexa 1E - Adeverinta.pdf
38.2 KiB
Legea 17 Din 2014 - Vanzare Teren Agricol Extravilan
Legea 17 Din 2014 - Vanzare Teren Agricol Extravilan
Legea 17 din 2014 - Vanzare teren agricol extravilan.pdf
87.2 KiB
Norme Ordin 719-740-M 57-2333 Din 2014 Vanzare Teren Extravilan
Norme Ordin 719-740-M 57-2333 Din 2014 Vanzare Teren Extravilan
Norme Ordin 719-740-M_57-2333 din 2014 vanzare teren extravilan.pdf
528.3 KiB

Acte necesare pentru vanzare teren extravilan (art. 5 alin. 1 din anexa la Ordin):

Art. 5. – (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzarecumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate “Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.


B. OFFERS