Achizitii servicii de organizare de seminarii

CONSILIUL LOCAL VINATORI NEAMT

ANUNTA

Achiziţionarea prin procedura de cumparare directa de : Servicii de Organizare de Seminarii  necesare implementarii proiectului „ Masuri pentru managementul speciilor de pasari de interes comunitar din Parcul Natural Vinatori Neamt, prin implicarea comunitatilor locale din comuna Vinatori Neamt” (POS Mediu Axa 4)
Autoritate contractantă: Consiliul Local Vinatori Neamt;
Denumire anunţ cerere oferte: Servicii de Organizare de Seminarii;

Documentatia de Atribuire: se ofera la cerere.
Modalitate Tip contract: Servicii de Organizare de Seminarii
Cod CPV : 79951000-5 – Servicii de Organizare de Seminarii
Data limită de depunere a ofertelor: 25.02.2010 09:30
Adresa la care se depun ofertele: CONSILIUL LOCAL Vinatori-Neamt:Str Stefan Cel Mare nr 174; jud Neamt cod 617500; tel/fax 0233251001

Limba de redactare a ofertei: Română;

Anunţ cerere oferta a fost publicat la data de 22.02.2010

Primar

Jr. Maria Petrariu