Viceprimar

Atribuții

Conform OUG 57, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale:

  • îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
  • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
  • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
  • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei ;
  • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
  • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apădin raza comunei, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
  • poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civilă.

Experienţa profesională:
2000 – prezent – Viceprimar al comunei Vânători-Neamţ
2003-prezent – Administrator A.S. Agroforest Vânători-Neamț
1995 – 2000 – Administrator firmă S.C. STAR COSMIN COM S.R.L.
1990 – 1995 – Administrator firmă S.C. SERVICE S.A.
1986 – 1990 – Șef echipă la Unitatea de Industrie Mică Vânători-Neamț
1983 – 1986 – Șef echipă la I.J.P.I.P.S. NEAMȚ

Studii: 
1977-1982 – Liceul Industrial Ștefan Cel Mare Târgu-Neamț
1969 -1977 – Școala Generală nr. 2 Vânători-Neamț.

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut