Stațiune turistică de interes local

Comuna Vânători-Neamț

Despre Vânători-Neamț

Așezare geografică

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ = 7.595 locuitori;
Alcătuită din satele: Lunca ( 1.090 locuitori), Mănăstirea Neamț (234 locuitori); Nemțișor (1.413 locuitori) și Vânători-Neamț (4.858 locuitori) – sat de reședință, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul Depresiunii Neamț, una dintre cele mai desăvârșite depresiuni subcarpatice din țara noastră, cum o numea Mihail David, în 1931.

Citește tot

Limite geografice:

·        În partea de est, avem vecin orașulTârguNeamț;
·        Comuna Agapia, la sud;
·        Comuna Crăcăoani, la sud-vest;
·        În partea de vest, avem vecină comuna Pipirig;
·        Vecinele din partea de nord sunt două comune din județul Suceava:Râșca și Boroaia;
·        Comuna Brusturi, la nord-est;
·        În partea de est, ne învecinăm cu comuna Răucești.

Relieful comunei Vânători-Neamț este variat și cuprinde:

·        zona muntoasă, reprezentată de ramificații ale Culmii Stânișoarei cu munți acoperiți cu păduri mixte, având înălțimi ce depășesc cu puțin 1.000 metri.
·        zona dealurilor, cu înălțimi ce variază între 500-900 metri este reprezentată de dealurile fragmentate de cursurile numeroaselor ape curgătoare, împădurite cu păduri mixte.
·        urmează zona de câmpie, o zonă joasă, depresionară, constituită din terasele de 2-6 metri și 10-15 metri ale celor două ape mai importante care curg pe teritoriul comunei: Neamțul și Nemțișorul.
·        în sfârsit, zona luncilor aflate în lungul văilor Neamțului și Nemțișorului, înclinate de la vest spre est.

Vegetația

Relieful, solurile, clima și, în parte, activitățile oamenilor au creat condiții pentru apariția și dezvoltarea unei fitocenoze bogate și complexe. Cea mai mare parte din teritoriul comunei este acoperită cu vegetație forestieră, aproximativ 11.641 hectare, reprezentând 70% din suprafață, în care ponderea speciilor ar fi următoarea: 64%, fagi, 20%, molizi, 14%, brazi și 2%, alte specii.

Fauna

Cadrul natural, cu o bogată vegetație, a favorizat dezvoltarea unei faune diversificate. Întâlnim în pădurile care ne înconjoară cerbi, căprioare, urși, lupi, vulpi, jderi și veverițe. În zona dealurilor: iepuri, viezuri, bursuci, mistreți și în zonele mai joase, șoareci de pădure, nevăstuici, râși, pârși. Bogată este și categoria păsărilor, începând cu neamul ciorilor și continuând cu corbii, pupezele, ciocănitoarele, pițigoii, mierlele, sturzii, gaițele, turturelele, prepelițele. Spre Sihla, se întâlnesc exemplare ale cocoșilor de munte.

Populația

Descoperirile arheologice au dovedit că zona noastră a fost locuită din timpuri străvechi. Care elemente să fi atras populația spre aceste locuri? Poate suprafețele de pășuni și fânețe care puteau asigura hrana pentru animale sau pădurile care oferă vânat, fructe și loc de refugiu în caz de nevoie; izvoarele cu apă indispensabilă vieții; apele bogate în pește; izvoarele cu apă sărată folosită în alimentație, pentru animale și pentru conservarea unor produse sau poate fiecare în parte și toate la un loc. Peste populația autohtonă s-au așezat de-a lungul timpului și alte populații. Mai întâi o populație venită din Transilvania care practică transhumanța spre câmpiile Jijiei, Dunării și chiar mai departe. Un nou val de transilvăneni se stabilesc la Vânători-Neamț după înfrângerea răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan din 1784. Aceștia s-au așezat în partea sudică a satului, partea care a primit numele de UNGURENI. Ocupația tradițională a locuitorilor comunei a fost creșterea animalelor cu activitățile de prelucrare a laptelui, lânii și pieilor, țesutul și împletitul. Importante erau în trecut pescuitul, creșterea albinelor și vânătoarea. De altfel, de la renumele de buni vânători vine și numele satului.

Vizitează Vânători-Neamț

Legislație

HG-852-din-2008.pdf
O1923-din-2022.pdf
OG-58-din-1998.pdf
Ordin-1293-din-2022-actualizat.pdf
HG-852-din-2008.pdf
O1923-din-2022.pdf
OG-58-din-1998.pdf
Ordin-1293-din-2022-actualizat.pdf
Name

Evenimente

VEZI TOATE

Galerie foto

Proiecte

1 2 3 6

Valori

Valori Naturale
Valori Culturale
Valori Istorice
Valori Spirituale

Parcul Natural Vânători-Neamț a fost fondat în 1999 și de atunci este administrat de către Regia Națională a Pădurilor. Parcul Natural Vânători-Neamț corespunde celei de a 5-a categorie IUCN (International Union for Conservation of Nature) – „Arii protejate: arie protejată, gestionată în principal pentru conservarea peisajului și recreere”.

Suprafața PNVNT este de 3.0818 ha din care 26.322 ha de pădure, 2.300 ha pășune, 900 ha fânețe, 700 ha zona urbană. 10.849 ha aparțin Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 15.333 ha aparțin RNP și 140 ha sunt proprietăți private.

Marea parte a teritoriului PNVNT este în Carpații Orientali (Munții Stânișoarei) și Subcarpații Moldovei (Depresiunea Ozana-Topolița cu vârful Pleșu) cu altitudini cuprinse între 365 m și 1.231 m. Altitudinea medie este de 800 metri.

Rețeaua hidrografică este formată de râurile Neamțu (Ozana) și Cracău afluenți ai râului Moldova și respectiv Bistrița. O caracteristică a zonei sunt apele minerale subterane a căror compoziție chimică este foarte similară cu apa minerală din cunoscutele stațiuni Europene: Karlsbad, Marienbad și Vichy.

În interiorul Parcului Natural Vânători-Neamț se pot distinge următoarele arii protejate:

·        „Dumbrava” Rezervația de Stejari ( I IUCN – Uniunea Internaționala de Conservare a Naturii) – pădure seculară, la 450 m înălțime, stejari cu vârste între 200 și 300 ani, de-a lungul râului Ozana în Vânători-Neamț.

·        „Codrii de Aramă”(IV IUCN) pe dealul Filioru la o înălțime de 550-650 m, care include specii de stejar de aproximativ 150 ani vechime.

·        „Pădurea de Argint” (IV IUCN) – pădure de mesteacăn de mai mult 100 ani, la o altitudine de 510 metri.

·        Zona specială de conservare pentru aclimatizarea „Zimbrului European”- în Vânători-Neamț

·        Zona specială de conservare pentru specia de brad pur.

Atracția principală este „Zimbrul European”, prezent în Rezervația de Zimbri, încă din 1968. Datorita proiectului de „Reintroducere a Zimbrului în Carpații Românești” implementat de Administrația PNVNT, „European Bison” poate fi găsit în semi-libertate pe o suprafață de 180 ha și în libertate în zona Chitele.

Zona PNVNT este declarată Sit Natura 2000.

Parcul Natural Vânători-Neamț cuprinde atât specii de biodiversitate importante cât și o  combinație unică de elemente naturale, spirituale și culturale.

Frumusețile naturale deosebite ale zonei au fost surse de inspirație pentru scriitori, pictori și sculptori: Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță, Mihai Eminescu, atras de această zonă, a petrecut câteva luni la Mănăstirea Neamț, Veronica Micle, Nicolae Grigorescu – picturile de la Mănăstirea Agapia. O influență importantă asupra culturii au adus și scrierile Părintelui Cleopa ( Sihăstria).

·        Casa Memorială Ion Creangă – Humulești.

·        Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu – Vânători-Neamț.

·        Casa Memorială Veronica Micle – Târgu-Neamț.

·        Casa Memorială Alexandru Vlahuță – Agapia.

·        Picturile lui Nicolae Grigorescu – Mănăstirea Agapia.

·        Mihai Eminescu – atras de această zonă – petrecând câteva luni din viață la Mănăstirea Neamț.

·        Cetatea Neamț.

Sfintele Mănăstiri – sunt importante și din punct de vedere cultural.

·        Mănăstirea Neamț, pe timpul Sfântului Paisie Velicikovschi – era centrul pentru Ortodoxia Europeană unde s-a tradus Filocalia din Greacă în Slavonă și care a influențat scriitori ruși –Dostoievski și Tolstoi. În 1808 Veniamin Costachi a înființat prima tipografie de carte. Mănăstirea Neamț este faimoasă pentru biblioteca care conține peste 18.000 de manuscrise scrise în Slavonă, Greacă și Română și Colecţia muzeală organizată în forma actuală o dată cu restaurarea clădirii celui mai vechi şi mai mare aşezământ monahal din Moldova, expoziţia permanentă prezintă o valoroasă colecţie de vase liturgice, broderii şi icoane, împreună cu istoricul tiparniţei de la Neamţ având astfel, o contribuție deosebită la dezvoltarea culturii și artei românești medievale.

·        Colecţia muzeală a Mănăstirii Secu cuprinde un mare număr de icoane, manuscrise şi cărţi vechi (unele fiind considerate rarităţi bibliofile), broderii, obiecte de cult lucrate din metal preţios, organizate sub forma unei expoziţii permanente de inestimabilă valoare.

·        Colecţia muzeală a Mănăstirii Sihăstria cuprinde obiecte de cult (icoane, vase liturgice, candele) şi tipărituri din secolele XVIII-XIX.

·        O influență importantă asupra culturii au adus și scrierile Părintelui Cleopa (Sihăstria).

·        Colecţia muzeală a comunei Vânători-Neamţ: adăpostită în localul vechii şcoli a satului, această colecţie a rezultat din activitatea plină de dăruire a unui profesor de istorie (prof. Constantin Bordeianu), care a adunat valoroase materiale etnografice, de artă populară, tipărituri, numismatică, materiale arheologice etc.

·        Muzeul de etnografie Vasile Gaman din satul Lunca a fost înființat în 1979. Clădirea muzeului este o casă tradițională specifică acestor locuri iar colecția permanentă care este expusă aici cuprinde aproximativ 3.000 de piese confecționate sau colectate de-a lungul timpului. Poarta de la intrare în curtea muzeului este monument înscris în patrimoniul național și are încrustate chipurile lui Burebista, ale lui Decebal, Traian, Ștefan cel Mare și Sfânt, Dragoș-Vodă și Mihai Viteazu pe harta României Mari sculptată la îmbinarea celor două laturi ale porții și flancată de armele cu care a fost aparată. Obiectele expuse sunt o multitudine de piese rare de la unelte agricole foarte vechi, manuscrise, medalii și decorații, icoane pictate pe lemn la costume populare, măști și vase de ceramică, toate fiind mărturii ale modului de viață din satul românesc tradițional.

Biblioteca comunală Vânători-Neamț
Casa Ion Creangă
Casa memorială Mihail Sadoveanu
Casa memorială Veronica Micle
Cetatea Neamț
Muzeu Mănăstirea Neamț
Muzeul Vasile Găman

Atestată documentar din cele mai vechi timpuri, zona comunei Vânători-Neamț a fost atractivă pentru populație datorită suprafețelor de pășuni și fânețe care puteau asigura hrana pentru animale și pădurilor care ofereau vânat, fructe și loc de refugiu în caz de nevoie. Multe situri arheologice se pot găsi astăzi pe teritoriul județului Neamț, mai exact în zona Parcului Natural Vânători-Neamț (Lunca, Poiana Slatinei, Cetățuia, Târpești, Davideni) dovedind că zona a fost constant populată încă din perioada Romană. După retragerea Romană (270 BC), pentru aproximativ 1.000 de ani, n-au mai fost găsite informații istorice. În zilele noastre este un lucru cert că aproximativ 1.000 ani AD teritoriul a fost condus de Cumani (popor migrator). Legenda spune că regii Unguri au trimis cavalerii Teutoni să apere granițele regatului împotriva cumanilor și tătarilor și astfel Cetatea Neamț aflată în imediata vecinătate a comunei Vânători-Neamț a fost construită de către cavalerii Teutoni în perioada 1.210 – 1.220, care au guvernat regiunea și de aceea nu numai cetatea se numește NEAMȚ cât orașul de la poalele cetății (Târgu Neamț) și județul.

Începând cu 1.350, au început să vină călugări din Statul Feudal Roman – Valahia – stabilindu-se în mici schituri în Moldova. Acestea, de-a lungul timpului au ajuns faimoase mănăstiri cum ar fi: Neamț (aproximativ 1.000 de călugari în timpul Sfântului Paisie Velichikovschi), Secu (400 călugări), Agapia și Văratec (câte 400 maici în fiecare din ele). Un nou val de transilvăneni se stabilesc la Vânători-Neamț după înfrângerea răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan din 1784. Ocupația tradițională a locuitorilor comunei a fost creșterea animalelor cu activitățile de prelucrare a laptelui, lânii și pieilor, țesutul și împletitul.

Importante erau în trecut pescuitul, creșterea albinelor și vânătoarea. De altfel, de la renumele de buni vânători vine și numele comunei.

Valoarea spirituală a zonei este dată de credința Creștin Ortodoxă. Zona PNVNT este faimoasă prin existența Mănăstirilor și schiturilor Creștin Ortodoxe răspândite pe suprafața Parcului. Sunt aproximativ 50 de biserici, mici schituri și mănăstiri.

Mănăstirea Neamț – cu hramul „Înălțarea Domnului” – a fost construită de Petru Mușat între anii 1375-1391. În timpul Sfântului Paisie Velicikovschi, mănăstirea număra 1.000 de călugări , fiind numită „Marea Lavră” sau „Ierusalimul Românesc”. Biserica a fost reconstruită de Ștefan Cel Mare și finalizată în anul în care armata moldavă a câștigat bătălia împotriva Regelui Ioan Albert (1497).

Următoarele schituri au fost afiliate Mănăstirii Neamț:

·        Icoana Veche – din comuna Vânători-Neamț – la o distanță de aproximativ 6 km față de Mănăstirea Neamț unde o icoană a Maicii Domnului a fost îngropată pe timpul invaziei turcești (1821-1822).
·       Icoana Nouă – din comuna Vânători-Neamț – hramul „Schimbarea la Față”, a fost construită în 1946.
·  Vovidenia – din comuna Vânători-Neamț – cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, a fost construită în anul 1754 de către Episcopul Ioanichie de Roman. Biserica din cărămidă a fost construită între anii 1849 și 1853. Schitul Vovidenia a mai fost denumit și „Altarul din Poiana Liniștii”, aici fiind locul de întâlnire și trăire duhovnicească a mai multor călugări.
·        Bolnița – Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – din comuna Vânători-Neamț – a fost construită de părintele Neonil, starețul, în 1843.
·        Pocrov – din comuna Vânători-Neamț – cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” –construită de Episcopul de Roman – Pahomie – în 1714.


Mănăstirea Secu
 – construită în 1602 de către Nestor Ureche, tatăl cronicarului Grigorie Ureche – cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”.

o   Schitul Nifon aparține de mănăstirea Secu – cu hramul – „Buna Vestire” – a fost construit începând cu 1990.

Mănăstirea Sihăstria – construită la mijlocul sec. al XVIII–lea ca un schit al mănăstirii Secu. Astăzi este o mănăstire importantă cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Episcopul de Huși, Ghedeon a fost cel care a construit mănăstirea inițial. În 1821, turcii i-au dat foc iar mai târziu în 1824, biserica a fost re-construită din cărămidă și piatră de râu.

Următoarele schituri sunt afiliate mănăstirii Sihăstria:

o   Daniel Sihastrul – Stânca lui Coroi– cu hramul sfântului care îi poartă numele și „Sfântul Ilie” – construită între anii 1936-1937.
o   Poiana Lui Ioan – cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” – construită în 1990.
o   Sfântul Mina – în localitatea Dumbrava – în 1990.

Mănăstirea Văratec – cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” – a fost construită de către stareța Olimpiada în 1785. Lângă Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” se află mormântul Veronicăi Miclea. Este mănăstirea cu cel mai mare număr de maici (400) din lumea creștin ortodoxă. Aproape de mănăstire se găsesc Codrii de Aramă și Pădurea de Argint.

Mănăstirea Agapia – actuala așezare a fost aleasă în sec. XVII. Un număr de călugări care viețuiau la schitul „Agapia Veche” au coborât și au construit marea mănăstire. La mijlocul sec. XIX Biserica este restaurată și cu această ocazie pictată de către Nicolae Grigorescu. Astăzi este o mănăstire de maici (400 de maici). Lângă mănăstire se află casa memorială Alexandru Vlahuță.

Mănăstirea Sihla – construită în 1730 cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Lângă mănăstire se află Biserica dintr-un lemn cu hramul „Schimbarea la Față” construită în 1763 în timpul domniei Voievodului Ioniță Cantacuzino. Nu departe de această mănăstire se află Peștera „Sfânta Teodora”.

– Mănăstirea Neamț: http://neamt.mmb.ro
– Mănăstirea Sihăstria: http://sihastria.mmb.ro
– Mănăstirea Secu: http://secu.mmb.ro
– Mănăstirea Sihla: http://www.sihla.ro

Parcului Natural Vinatori Neamt: http://vanatoripark.ro

Mănăstirea Neamț
Manastirea Secu
Mănăstirea Sihastria
Schitul Nifon
Schitul Vovidenia
Peștera Sf. Teodora
Poiana lui Ioan
Schitul Daniil Sihastrul
Peștera Sf. Teodora
Schitul Sihla

Facilități cazare

Vă așteptăm cu drag în comuna Vînători-Neamț!

Parte din cartea de vizită a comunei noastre, pensiunile vînătorene atrag sute de turiști în fiecare anotimp datorită calității serviciilor și a ospitalității gazdelor.

În timpul vizitei la obiectivele turistice veți descoperi și frumusețile zonei și veți avea o experiență plăcută de vacanță despre care veți povesti prietenilor.

Oferta de masă și cazare cuprinde mai multe pensiuni pentru turiști și spații de cazare proprii pentru pelerini în cadrul mănăstirilor din comuna noastră.

CASA DE OASPEȚI BAVARIA – 0746 823 996
FB: Florica Tanasa

COMPLEX TURISTIC ZIMBRU – 0727 689 999
FB: https://www.facebook.com/Complexturisticzibru/

HAN MARIA – 0753 634 032
SITE: https://hanmaria.ro/despre-han-maria/

HANUL URȘILOR / PĂSTRĂVĂRIA URSU – 0726 143 784
SITE: https://www.hanulursilor.ro/

PENSIUNEA BRANIȘTE- 0753 633 117
FB: https://www.facebook.com/Pensiune-Braniste-1058884647464595/

PENSIUNEA COSTINA – 0754 851 754
FB: https://www.facebook.com/pensiunea.costina

PENSIUNEA EDERA- 0742 543 498
SITE: www.pensiuneaedera.ro/

PENSIUNEA LA MOȘIA LUI STELIOS – 0720 982 816
FB: Stelian Voina

PENSIUNEA PERLA NEAMȚULUI – 0752 871 249
SITE: http://www.perlaneamtului.ro/

CENTRUL SOCIAL-CULTURAL SF. PAISIE DE LA NEAMȚ, Mănăstirea Neamţ – 0745 212 708
https://neamt.mmb.ro/cazare-manastirea-neamt
Centrul are spaţii pentru desfăşurarea activităţilor sociale, culturale, întruniri,
simpozioane şi pelerinaje și dispune de 50 camere duble dotate cu mobilier, încălzire centrală,
grup sanitar propriu, apă caldă, o sală de mese cu o capacitate de 120 locuri, o sală de
conferințe de 200 locuri și alte trei săli pentru diferite expoziții.

Cazare la Mănăstirea Sihăstria – 0233 251 486, 0746 218 268 – PĂRINTELE NIL
https://sihastria.mmb.ro/
Clădirea numită ARHONDĂRIC are locuri de cazare pentru pelerini iar pentru a fi siguri
de disponibilitatea locurilor de cazare din mănăstire este bine să sunați dinainte. Cazarea este
adaptată cerințelor mănăstirești, deci nu este în regim hotelier.

Cazare la Mănăstirea Secu – 0233 251 862
https://secu.mmb.ro/icoane-facatoare-de-minuni
Cazarea la mănăstire este o experiență unică, de neuitat datorită frumuseții slujbelor
religioase, a sunetului de toacă și a liniștii pădurii.

Ghiduri ECO

Ghid_Eco-Functionar_Public.pdf
Ghid_Eco-Turist1.pdf
ghidul_eco-cetateanului.pdf
Ghid_Eco-Functionar_Public.pdf
Ghid_Eco-Turist1.pdf
ghidul_eco-cetateanului.pdf
Name
© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
arrow-right Sari la conținut