Vînători-Neamț, Romania

DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX „VENIAMIN COSTACHI” ȘI LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

22 martie, 2023

CONTRACT DE FINANȚARE NR. 388DOT ⁄ 2023
Beneficiar: COMUNA VANATORI - NEAMT
Titlul proiectului: „„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX „VENIAMIN COSTACHI” ȘI LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ””,
Cod F-PNRR-Dotari-2023-1761,
Valoarea totală a Contractului este de 2.938.652,79 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 2.467.812,13 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 468.884,30 lei

♦ Proiectul propune dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT&C a Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” și a Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” și a 3 structuri arondate acestuia: Școala Gimnazială nr. 2 din satul Vânători-Neamț, Școala Gimnazială din satul Lunca, Școala Gimnazială din satul Nemțișor a următoarelor spații educaționale, după cum urmează:

♦ 1 laborator de informatică pentru care se propune echiparea completă cu echipamente TIC din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”
♦ 1 laborator de informatică pentru care se propune echiparea completă cu echipamente TIC din cadrul Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”

♦ 36 de săli - 34 săli de clasă și cele 2 săli ale laboratoarelor informatice vor fi dotate cu mobilier școlar (dintre care 10 săli de clasă și 1 sală aferentă laboratorului de informatică vor fi dotate la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, 15 săli de clasă și 1 sală aferentă laboratorului de informatică vor fi dotate la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători Neamț, 5 săli de clasa la Școala Gimnazială nr. 2 din satul Vânători-Neamț, 2 Săli de clasă la Școala Gimnazială din satul Lunca și 2 săli de clasă la Școala Gimnazială din satul Nemțișor) în vederea asigurării unui climat educațional modern și plăcut de învățare ;
♦ 34 săli de clasă vor fi dotate cu echipamente TIC și alte dotări IT&C în acord cu necesitățile identificate (dintre care 10 săli de clasă vor fi dotate la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, 15 săli de clasă vor fi dotate la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători Neamț, 5 săli de clasa la Școala Gimnazială nr. 2 din satul Vânători-Neamț, 2 Săli de clasă la Școala Gimnazială din satul Lunca și 2 săli de clasă la Școala Gimnazială din satul Nemțișor) pentru asigurarea învățării în mediul virtual ;
♦ 1 atelier de practică pentru calificarea de fermier montan din cadrul Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” pentru care se vor achiziționa echipamente/materiale didactice specializate și echipamente TIC ;
♦ 2 laboratoare de științe (multidisciplinare) pentru care se vor achiziționa dotări de tip mobilier, materiale didactice și echipamente TIC;
♦ 4 cabinete școlare (2 cabinete de educație muzicală, 1 cabinet de educație plastică și 1 cabinet de matematică) pentru care se vor achiziționa dotări de tip mobilier, materiale didactice și echipamente TIC;
♦ 2 săli de sport pentru care se vor achiziționa echipamente și dotări specifice activităților sportive;

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut