Modernizare infrastructură sportivă pentru Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, județul Neamț

19 aprilie, 2024

UAT Vânători-Neamț a început elaborarea acestui proiect prin care se  dorește construirea unei săli de sport și a unui teren de sport prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 6 – O regiune educată, Învățământ preșcolar, școlar, liceal – UAT județ, UAT locale, în valoare de aproximativ 1.5 milioane EURO.

Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț este unitate școlară acreditată pentru toate nivelele de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, învățământ profesional tehnic cu durata de 3 ani și liceu care are în componență 4 structuri arondate, funcționale, conform Planului de Școlarizare.

Obiectul specific al proiectului este: Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Preșcolarii și elevii de la această unitate școlară locuiesc în cele 4 sate ale comunei: Vânători-Neamț, Mănăstirea Neamț, Nemțișor și Lunca.
Liceul  are un total de 1.012 elevi, la toate nivelele de învățământ.

Populația școlară este compusă din elevi ce fac parte din categorii de risc:
-32 de copii cu familii monoparentale;
-163 de elevi de etnie rromă;
-8 elevi aflați în sistem de protecție socială;
-51 de elevi cu cerințe educaționale speciale.

Din totalul de 1.012 de elevi , 487 de elevi beneficiază de burse sociale:
-96 elevi beneficiază de burse de merit;
-38 elevi beneficiar burse tehnologice;
- 501 elevi beneficiari de tichete sociale;

Prin acest proiect se urmărește creșterea populației interesate in practicarea unui mod sănătos de viață, reducerea numărului de copii care frecventează diverse cluburi sportive din afara locațității și descurajarea unui mod sedentar de viață.

 

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut