ACHIZITIE SERVICII DE PROMOVARE

COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ

JUDEȚUL NEAMȚ, COD POȘTAL:617500

STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR. 174

TEL/FAX: 0233/251 001

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com

 

ANUNŢĂ

Achiziţionarea prin procedura de cumpărare directă de:

SERVICII DE PROMOVARE cod CPV: 79342200-5

“CENTRE SOCIO-EDUCATIVE ÎN COMUNELE CUMPĂNA (Județul Constanța), VÎNĂTORI-NEAMȚ (Județul Neamț), PRUNDENI (Județul Vâlcea)”, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, cod Proiect PEC 040.

  1. Autoritate contractantă: COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
  2. Denumire anunţ cerere oferte: SERVICII DE PROMOVARE

3.    Documentația de atribuire: se oferă la cerere

4.    Valoare estimată: 10,778.26 lei fără TVA. Valorile ofertate nu trebuie să depășească valorile pe capitole și subcapitole de cheltuieli, conform următorului tabel:

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Număr unități

Cost pe unitate

Valoare (fără TVA)

lei

euro*

Costuri servicii de promovare

1. Anunț în presă privind evenimentele proiectului
Cod CPV: 79342200-5 – SERVICII DE PROMOVARE

3

403.23

1209.69

272.42

2. Comunicat de presă după organizarea evenimentelor proiectului
Cod CPV: 79342200-5 – SERVICII DE PROMOVARE

3

403.23

1209.69

272.42

3. Mape de prezentare
Cod CPV: 22100000‐1 – Cărți, broșuri și pliante tipărite

300

1.21

362.91

81.73

4. Catering eveniment lansare
Cod CPV: 55520000‐1 – Servicii de catering

1

403.23

403.23

90.81

5. Catering eveniment intermediar (deschidere centru)
Cod CPV: 55520000‐1 – Servicii de catering

1

403.23

403.23

90.81

6. Catering eveniment închidere proiect
Cod CPV: 55520000‐1 – Servicii de catering

1

1,209.68

1,209.68

272.42

7. Panou amplasare temporara
Cod CPV: 35261000‐1 – Panouri de informare

1

806.45

806.45

181.61

8. Casetă/Panou amplasare permanentă
Cod CPV: 35261000‐1 – Panouri de informare

1

2,016.13

2,016.13

454.03

9. Roll-up
Cod CPV: 22000000‐0 Imprimate si produse conexe

1

806.45

806.45

181.61

10. Stickere pentru mijloacele fixe și obiectele de inventor achiziționate
Cod CPV: 22459100‐3 Autocolante si benzi publicitare

100

0.4

40.32

9.08

11. Afișe
Cod CPV: 22000000‐0 Imprimate si produse conexe

100

3.63

362.90

81.73

12. Tricouri personalizate cu însemnele centrelor
Cod CPV: 18331000‐8 – Tricouri inscripționate

105

12.1

1270.16

286.04

13. Șepci personalizate cu însemnele centrelor
Cod CPV: 18443340‐1 – Șepci inscripționate

105

6.45

677.42

152.55

TOTAL

10,778.26 2,427.26

 

* Pentru stabilirea valorii în euro se va utiliza cursul inforeuro valabil la data semnării contractului de finanțare. (  cursul lunii februarie 2015: 1 Euro = 4.4405 RON )

 

5.    Data limită de depunere a ofertelor: 21.04.2015, ora 16:00;

6.    Adresala care se depun ofertele: e-mail:comunavinatorineamt@gmail.com

7.    Limba de redactare a ofertei: Română;

8.    Anunţul pentru cererea de oferte a fost publicat la data de 14.04.2015.

 

 

Reprezentant legal,

          PRIMAR,

 MARIA PETRARIU

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut