Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent