ANUNŢ PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA IN GRAD A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de:

 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul Achiziții
  Publice-Administrarea Domeniului Public și Privat;
 • inspector, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Financiar-Contabil,
  Impozite și Taxe;
 • polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – Compartimentul Poliție
  Locală;
 • polițist local, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Poliție
  Locală.