Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Vânători-Neamț, județul Neamț prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică.

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 152,2665 hectare pășuni (repartizate în 3 loturi) în ședință publică prin atribuire directă și/sau, după caz prin licitație publică cu ofertă în plic.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 14.06.2019 și 18.06.2019, la sediul Primăriei comunei Vânători-Neamț, localitatea Vînători-Neamț în strada Ștefan cel Mare 174, ora 11.00.