Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – obiectivul EXTINDERE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, ȊN SATUL VÂNĂTORI – NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ

Anunt public_Extindere retea publica de apa si apa uzata in satul Vanatori-Neamt, judetul Neamt