CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDETUL.CONSTANTA), VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI PRUNDENI (JUDETUL VALCEA) pe Programul RO10,,Copii si tineri in situalii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale", finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014).

20 februarie, 2015
Titlu Proiect: CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDETUL.CONSTANTA), VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI PRUNDENI (JUDETUL VALCEA) pe Programul RO10,,Copii si tineri in situalii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale", finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014).
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 2.269.755,05 lei din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) - și cofinanțare Buget de Stat 340.463,26 lei (15%).
Costuri totale (EUR cu TVA ): 265,934.04
Perioada de implementare: 20 Februarie 2015 - 31 Ianuarie 2017
Solicitant: COMUNA CUMPANA (JUD. CONSTANTA)UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ VÎNĂTORI-NEAMȚ
Parteneriate: COMUNA VINATORI-NEAMT (JUDETUL NEAMT) SI COMUNA PRUNDENI (JUDETUL VALCEA)Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Vînători-Neamț, județul Neamț în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Cumpăna, județul Constanța,Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Prundeni, județul Vâlceași Asociația pentru Dezvoltare comunitară Cumpăna
Sursa de finantare: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 -2014 (Granturile SEE 2009-2014)Proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

http://www.centresocioeducative.ro/

Obiective si Beneficii Proiect

A) Infiintarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localitati partenere, respectiv: construirea a două centre noi ce urmează a fi construite pe suprafețe de teren aflate în proprietatea UAT Cumpăna și UAT Vînători-Neamț, și deschiderea unui centru ce va funcționa într-un spațiu existent, deținut de UAT Prundeni, spațiu deja amenajat și dotat corespunzător (Prundeni - jud.Valcea), ce va fi pus la dispoziția proiectului pe o perioadă de 5 ani de la încheierea proiectului. Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor ai căror părinti sunt plecați la muncă în străinătate;

B) Imbunătățirea situației a 238 copii cu părinți plecați în străinătate, prin îmbunătățirea frecvenței școlare și reducerea cazurilor de abandon școlar, cât și prin creșterea performanțelor școlare în rândul acestui grup țintă, astfel: în comuna Cumpăna - 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă, în comuna Vînători-Neamț - 105 copii dintre care 11 de etnie romă, în comuna Prundeni - 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă.

Anunturi Achizitii Publice

Poze lansare proiect

 

Conferinta Lansare

 

tg-vanatori-centru-educativ-02

Inaugurare Centru Socio-Educativ

Sâmbătă, 29 octombrie, de la  ora 11:00, va avea loc inaugurarea noului Centru socio-educativ din satul Lunca (zona Campus, comuna Vânători-Neamț). Mai mulţi copii vor beneficia de cazare, consiliere psihologică, vor fi angrenați în activități creative, dar le va fi asigurată și hrana printr-un serviciu de catering. Centrul se realizează în baza unui parteneriat dintre primăriile Vânători-Neamț, Cumpăna (Constanța) și Prundeni (Vâlcea). Obiectivele proiectului sunt înfiinţarea a 3 centre socio-educative în fiecare din cele trei localităţi partenere.

“Aceste centre vor oferi servicii integrate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate în vederea îmbunătăţirii frecvenţei şcolare şi a reducerii cazurilor de abandon şcolar, cât şi pentru creşterea performanţelor şcolare a grupului ţintă: 83 copii dintre care 12 copii de etnie romă din comuna Cumpăna, 105 copii dintre care 11 de etnie romă din comuna Vânători-Neamţ, 50 copii dintre care 5 copii de etnie romă  din comuna Prundeni. Grupul ţintă este format din 238 de copii în situaţii de risc (3-15 ani), 200 de părinţi ai copiilor beneficiari sau tutori sau membri ai familiilor lărgite (rude până la gradul IV), 15 cadre didactice, precum şi membrii comunităţilor în cadrul cărora se implementează proiectul”, ne informează  Adriana Petrariu primarul comunei Vânători-Neamț.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (cu TVA) este de 2.269.755,05 din care grant SEE – 1.929.291,79 lei (85%) – şi cofinanţare publică 340.463,26 lei (15%). (C.T. STURZU)

Link: Ziarul Monitorul

 

EVENIMENT FINALIZARE PROIECT

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut