Documentele eliberate de Primăria comunei Vânători- Neamț, care expiră în perioada stării de urgență

ANUNȚ

 

Documentele eliberate de Primăria comunei Vânători-
Neamț, care expiră în perioada stării de urgență (16.03-
16.04.2020), își mențin valabilitatea pe toată această perioadă,
în conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 la
Decretul nr. 195 din 16 Martie 2020.

PRIMAR,
jr. Maria PETRARIU