Vînători-Neamț, Romania

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Documente

Fișier Dimensiune fișier
pdf HCL 1 DIN 2022 MODIFICARE HCL COMISII SPECIALITATE CL 434 Ko
pdf HCL 2 DIN 2022 VALIDARE DISP.1 SI 2 DIN 2022 377 Ko
pdf HCL 3 DIN 2022 EXCEDENT SURSA A 377 Ko
pdf HCL 4 DIN 2022 EXCEDENT SURSA E 377 Ko
pdf HCL 5 DIN 2022 APROBARE BUGET 2022 381 Ko
pdf Anexa 4 HCL 5 DIN 2022 455 Ko
pdf Anexa 5 HCL 5 DIN 2022 192 Ko
pdf Anexa 6 HCL 5 DIN 2022 367 Ko
pdf Anexa 3 lista investitii HCL 5 DIN 2022 186 Ko
pdf HCL 6 DIN 2022 APROBARE PLATA COTIZATII 207 Ko
pdf HCL 7 DIN 2022 APROBARE BURSE 2022 220 Ko
pdf HCL 8 DIN 2022 ADERARE GADINTI AQUA NEAMT 448 Ko
pdf HCL 9 DIN 2022 PREDARE TEREN PT EDIFICARE BLOCURI ANL 384 Ko
pdf HCL 10 DIN 2022 ACT ADITIONAL CONTRACT SUPERFICIE SAMUILA VALERICA 503 Ko
pdf HCL 11 DIN 2022 INCHIRIERE PAJISTI TIHARAI 455 Ko
pdf ANEXA HCL 11 DIN 2022 809 Ko
pdf HCL 12 DIN 2022 DAREA IN ADM. TEREN CATRE LIC ARH CHIR NICOLAU 530 Ko
pdf HCL 13 DIN 2022 ACTUALIZARE CF SI DG DRUMURI VANATORI-NEAMT 633 Ko
pdf HCL 14 DIN 2022 ACTUALIZARE CF DG DRUMURI SAPARD 810 Ko
pdf HCL 15 DIN 2022 PRESEDINTE DE SEDINTA MARTIE 429 Ko
pdf HCL 16 DIN 2022 INDREPTARE EROARE MAT. HCL 11 DIN 2022 377 Ko
pdf HCL 17 DIN 2022 INDREPTARE EROARE MAT. 68 DIN 2021 441 Ko
pdf HCL 18 DIN 2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL 550 Ko
pdf ANEXA LA HCL 18 DIN 2022 375 Ko
pdf HCL 19 DIN 2022 APROBARE CONT EXECUTIE TRIM IV 2021 552 Ko
pdf HCL 20 DIN 2022 INDICATORI TEHN-ECON ( SF) BLOCURI ANL 748 Ko
pdf HCL 21 DIN 2022 ACORDARE MANDAT VOT 205 Ko
pdf HCL 22 DIN 2022 DESEMNARE CONSILIERI COMISIA EVALUARE SECRETAR 2021 378 Ko
pdf HCL 24 DIN 2022 APROBARE PLAN ACTIUNI SERVICII SOCIALE 2022 378 Ko
pdf HCL 25 DIN 2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 374 Ko
pdf HCL 26 DIN 2022 PRIVIND APROBARE ACT ADITIONAL CONTRACT ZAMIN PROD 572 Ko
pdf HCL 27 DIN 2022 ATESTARE INVENTAR DOM . PUBLIC 378 Ko
pdf HCL 28 DIN 2022 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 374 Ko
pdf LISTA INVESTITII HCL 28 DIN 2022 375 Ko
pdf HCL 29 DIN 2022 APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE, TRIM I , ANUL 2022 201 Ko
pdf HCL 30 DIN 2022 TRANSM. IN FOLOSINTA TEREN - PROIECT EXTINDERE APA SI APA UZATA 385 Ko
pdf HCL 31 DIN 2022 PRIVIND APROBAREA PREȘEDINTELUI DE SEDINTA 429 Ko
pdf HCL 32 DIN 2022 APROBARE INDICATORI TEHN. ECON CENTR. MULTIFUNCTIONAL ACTUALIZATI 524 Ko
pdf HCL 33 DIN 2022 APROBARE PROIECT EF. ENERGETICA SISTEM DE ILUMINAT 384 Ko
pdf HCL 34 DIN 2022 PREDARE AMPLASAMENT CAMPUS 376 Ko
pdf HCL 35 DIN 2022 INDICATORI TEHNICO-ECON FINALIZARE CAMPUS 208 Ko
pdf HCL 36 DIN 2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL 376 Ko
pdf HCL 37 DIN 2022 APROBARE DG MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 384 Ko
pdf HCL 38 DIN 2022 NEASUMARE PROCEDURA CORN LAPTE ELEVI 201 Ko
pdf HCL 39 DIN 2022 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 207 Ko
pdf HCL 40 DIN 2022 PRIVIND ALEGERA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 428 Ko
pdf HCL 41 DIN 2022 DESEMNARE MEMB. CONS LOCAL IN CA SCOLI 208 Ko
pdf HCL 42 DIN 2022 PRIVIND APROBARE ACT ADITIONAL C CONCES. ZAHARIA ION 448 Ko
pdf HCL 43 DIN 2022 APROBARE CHELT.BL REABILITARE DRUMURI SAPARD 439 Ko
pdf HCL 44 DIN 2022 APROBARE CHELT. FIN. BL DRUMURI VN 273 Ko
pdf HCL 45 DIN 2022 INDICATORI TE REABILITARE DRUMURI SAPARD 502 Ko
pdf HCL 46 DIN 2022 APROBARE SF DRUMURI VANATORI 451 Ko
pdf HCL 47 DIN 2022 APROBARE REGULAMENT ACORDARE TITL. CET. ONOARE 443 Ko
pdf HCL 48 DIN 2022 ACORDARE TITL. CET ONOARE PF DANIEL 380 Ko
pdf HCL 49 DIN 2022 ACORDARE TITL. CEL ONOARE ARHIM . MIHAIL DANILIUC 376 Ko
pdf HCL 50 DIN 2022 APROBARE SERVICII SOCIALE CAMIN SF. NECTARIE 208 Ko
pdf HCL 51 DIN 2022 COMPLETARE HCL 71 DIN 2021 UAT COMUNA TURISTICA 259 Ko
pdf HCL 52 DIN 2022 INDICATORI TEHN ECON. ACTUALIZATI REST DE EXECUTAT SAPARD 675 Ko
pdf HCL 53 DIN 2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL 204 Ko
pdf HCL 54 DIN 2022 PRIVIND APROBARE REGULAMENT PREMIERE OLIMPICI 224 Ko
pdf HCL 55 DIN 2022 ACORDARE PREMII OLIMPICI 202 Ko
pdf HCL 56 DIN 2022 RETRAGERE UAT POIANA TEIULUI DIN ADI AQUA NEAMT 209 Ko
pdf HCL 57 DIN 2022 ACORDARE MANDAT SPECIAL C-T ZONA 3 TARIFE 2022 394 Ko
pdf HCL 58 DIN 2022 ACORDARE MANDAT APROBARE TARIFE SERVICII CONEXE APASERV 386 Ko
pdf HCL 59 DIN 2022 APROBARE PLAN EVOLUTIE TARIFE APA SI APA UZATA 210 Ko
pdf HCL 60 DIN 2022 COMPLETARE INVENTAR BUNURI DOM. PRIVAT 386 Ko
pdf HCL 61 DIN 2022 PUNEREA LA DISP. TEREN PT EXTINDERE CAPTARE LUNCA 380 Ko
pdf HCL 62 DIN 2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL 202 Ko
pdf HCL 63 DIN 2022 SUPLIMENTARE LISTA PREMII ELEVI 205 Ko
pdf HCL 64 DIN 2022 APROBARE PROTOCOL COLABORARE SERVICII SOCIALE MINISTERUL MUNCII 205 Ko
pdf HCL 65 DIN 2022 MODIFICARE HCL 57 DIN 2022 APROBARE ACORDARE MANDAT VOT 518 Ko
pdf HCL 66 DIN 2022 APROBARE CONT DE EXECUTIE TRIM III 2022 202 Ko
pdf HCL 67 DIN 2022 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SF EXTINDERE APA SI APA UZATA 221 Ko
pdf HCL 68 DIN 2022 IMPOZITE SI TAXE 2022 666 Ko
pdf HCL 69 DIN 2022 APROBARE INDICATORI ACTUALIZATI DRUMURI SAPARD 444 Ko
pdf HCL 70 DIN 2022 REABILITARE SI MODERNIZARE REST DE EXECUTAT DRUMURI 500 Ko
pdf HCL 71 DIN 2022 INDICATORI TEHNICO ECONOMICI DRUMURI SAPARD 443 Ko
pdf HCL nr.72 din 10.12.2022 privind aprobare Nota conceptuala si tema de proiectare Centru Comunitar 84 Ko
pdf HCL nr. 73 din 10.12. 2022 privind trecere din privat in public teren 1393 mp 64 Ko
pdf HCL nr.74 din 10.12.2022 de aprobare a proiectului si cheltuielilor Centru integrat 79 Ko
pdf HCL nr.75 din 10.10.2022 rectificare buget local 70 Ko
pdf HCL 76 aprobare SF_indic tehnico econ_DG_drumuri Vanatori_dec 2022 91 Ko
pdf HCL 77 aprobarea cheltuieli de la bugetul local_drumuri Vanatori_dec 2022 92 Ko
pdf HCL 78 de aprobare proiect Eficienta Energetica UAT 75 Ko
pdf HCL 79 alegere PRESEDINTE DE SEDINTA ianuarie 2023 73 Ko
pdf HCL 80 aprobare retea scolara 2023-2024 84 Ko
pdf HCL 81 impozite si taxe 2023 131 Ko
pdf Anexa nr. 1 HCL 81 din 28.12.2022 TABLOUL-CADRU 2023 ref 192 Ko
pdf Anexa nr. 2 HCL 81 din 28.12.2022 Procedura aplicare alte taxe locale 2023 ref 91 Ko
pdf Anexa nr 3 HCL 81 din 28.12.2022 facilitati fiscale 2023 ref 108 Ko
pdf Anexa 4 si 5 HCL 81 din 28.12.2022 69 Ko
pdf Anexa 6 HCL 81 din 28.12.2022 Criterii de majorare impozite 2023 re 82 Ko
pdf HCL 82 aprobare taxa speciala de salubrizare 2023 131 Ko
pdf HCL 83 rectificare buget anul 2022 71 Ko
xls anexa HCL 83 din 28.12.2022 Lista obiective de investitii 2022 15 Ko
pdf HCL 84 sustinerea SDL GAL 69 Ko

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut