Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

21 decembrie, 2017
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț.”
Numărul și data contractului de finanțare C 0720RM00011612900243/21.12.2017
Denumirea programului de finanțare FEADR
Obiective proiect Modernizare rețea de drumuri
Tipul de investiție Modernizare rețea de drumuri
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 1,200,587
Valoarea sprijinului (EUR) 1,000,000
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului 21.12.2017- 21.12.2020

 

 
DESCRIERE: Modernizarea drumurilor sătești din Comuna Vânători-Neamț se realizează după implementarea proiectelor de alimentare cu apă și rețele de canalizare dar și de alimentare cu gaze naturale.

Proiectul prevede structuri rutiere cu îmbrăcăminți din mixturi asfaltice și betoane de ciment rutier după cum urmează:

-structură rutieră rigidă, cu o perioadă de perspectivă de 30 de ani: L=4,716 km, în satul Vânători-Neamț

-structură rutieră suplă, cu o perioadă de perspectivă de 15 ani: L=0,779 km, în satele Lunca, Nemțisor și Mânăstirea Neamțului.

Proiectul de modernizare a rețelei de drumuri respectă următoarele principii:

 1. Principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport:

-naționale: intersecția cu drumul național DN 15B a străzilor Drehuța, Prof. Anton Grigoriu și Văcărescu Ion.

-județene: intersecția drumului județean DJ 155 C  cu drumul DS 272.

-comunale: intersecția drumului comunal DC 169 cu intersecția străzii Erou Alexandru Moisei.

 1. Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, altor investiții finanțate din fonduri europene:

-Biserica Adormirea maicii Domnului Vânători-Neamț (strada Pr. Bârliba Vladimir)

-Cimitirul Eroilor și Cimitirul sătesc care aparțin de Biserica Adormirea Maicii Domnului Vânători-Neamț (strada Pr. Bârliba Vladimir)

-Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena –Drehuța (strada Drehuța)

-Cimitirul sătesc care aparține de Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena –Drehuța (strada Drehuța)

-Școala cu clasele I-VIII Drehuța corp A+B și grădinița (strada Drehuța)

-Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi Mânăstirea Neamț” (DS 272)

-Biserica Sfântul Ioan Iacob din curtea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi Mânăstirea Neamț” (DS 272)

-Grădinița Ungureni (strada Văcărescu Ion)

- SC ȚUCĂ CRISTINA ART SRL –investiție privată finanțată din fonduri europene, accesibilizat direct de strada Dumbrava

CAPACITĂȚI FIZICE REALIZATE:

1.Modernizare drumuri în lungime totală L= 5,495 km după cum urmează:

Localitatea Vânători-Neamț:

-strada Văcărescu Ion–L=0,863 km,

-strada Andreescu –L=0,215 km,

-strada Bârliba Vladimir –L=1,325 km,

-strada Prof. Anton Grigoriu – L=0,260 km,

-strada Drehuta –L=1,060 km,

-strada Prof. C. Papuc –L=0,993 km

Loc. Mânăstirea Neamț:

-DS 272- L=0,279 km;

Localitatea Lunca:

-strada Dumbrava- L=0,200 km

Loc. Nemțișor:

-strada Erou Alexandru Moisei –L=0,300 km

 • Rigole și taluzuri betonate – 13421 mp;
 • Rigole carosabile – 144 ml;
 • Podețe transversale D=800mm – 8 ml;
 • Podețe transversale D=500 mm – 100 ml;
 • Podețe laterale D=500 mm – 97,5 ml
 • Ziduri sprijin beton de ciment He = 1,5 m – 56 ml;
 • Podețe accese proprietăți – 5318 mp;
 • Amenajare drumuri laterale – în suprafață de 2801 mp;
 • Parapet metalic direcțional – 30 ml;
 • Marcaje rutiere – 5,495 km echiv.

Valoarea totală a proiectului: 5.730.042,83 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă este de 4.539.000,00 lei și valoarea neeligibilă 1.191.042,83 lei.

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut