Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Numărul și data contractului de finanțare
Denumirea programului de finanțare Bugetul local
Obiective proiect Proiectare si Executie lucrari pentru Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Tipul de investiție Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Costuri totale proiectare si executie (lei cu TVA ) 1.022.703,25 lei
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării executiei 12 luni