PLAN DE INTERVIU la concursul/examenul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante de de inspector, clasa I, grad profesional asistent –Compartimentul Relații cu Publicul, Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului

plan interviu concurs din 25.04.2023 pentru inspector asistent CRPS