Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector asistent în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Rezultate selectie dosare 19.04.2023 concurs inspector asistent