Anunt publicitar privind angajarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiție „ Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț și Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”