EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDETUL NEAMȚ

COD UNIC :264111520. Finanțare prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 11, Obiectivul specific 11.2 apelul de proiecte POIM/11/11.2/1/22

Proiectului vizează EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDETUL NEAMȚ prin instalarea de panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură pentru clădirile școlilor și alte clădiri de interes comunitar aflate în subordinea COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ .