Construirea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț

22 martie, 2023
  • Finanțare nerambursabilă de 1.650.886,08 lei prin Fondul de Modernizare
  • Depus în cadrul apelului de proiecte: PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice
  • Depus spre finanțare pe 06.12.2023
  • Obiectivul proiectului este de a produce energie electrică prin forțe proprii, într-un mod ecologic, pentru a beneficia de avantajele stipulate în Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile prin implementarea unei investiții cu o durată estimată de realizare de circa 12 luni ce vizează realizarea unor capacități de producere a energiei electrice din energie solară, pentru furnizarea energiei electrice a clădirilor publice pentru autoconsum în proporție de 100% Prin realizarea obiectivului general preconizat a fi atins prin realizarea investiției, se are în vedere compensarea consumului de energie din surse convenționale de energie în ceea ce privește consumul de energie electrică al clădirilor publice din comuna Vânători-Neamț, precum și de a promova utilizarea energiei regenerabile prin instalarea și utilizarea eficientă a panourilor fotovoltaice pentru autoconsum, astfel contribuind la o economie de energie , reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și asigurarea unui model sustenabil de producere a energiei. Astfel, se va elimina incertitudinea privitoare la furnizarea energiei electrice și se va limita dependența de factori externi pentru autoconsum, cu scopul de a reduce la nivel național consumul de energie din surse convenționale, de a contribui la protecția mediului și de a asigura o sursă stabilă de energie electrică pe termen lung, promovând totodată utilizarea capacităților care produc surse de energie regenerabilă.
Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului “Construirea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț  "
COD (proiect) SMIS 315353
Denumirea programului de finanțare Fondul pentru Modernizare
Tipul de investiție Construirea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente
Costuri totale (EUR cu TVA ) 465.031,17
Valoarea sprijinului (EUR) 331.809,72
Stadiul proiectului În contractare

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut