Înființare centru comunitar integrat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț

22 martie, 2023
“ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, în cuantum de 1.823.851,83 lei inclusiv TVA, din care construcții-montaj (C+M) 1.469.840,75 lei cu TVA.
Contract de finanțare, nr. înregistrat la Ministerul Sănătății 992/71/CCI/15122023

Proiectul își propune construirea și dotarea unui centru comunitar, în proximitatea sediului primăriei,  unde se vor presta servicii socio-medico- educaționale la standard europene și va deservi toata populația comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ dar în special persoanele aflate în situații de risc.

Informații solicitate Descriere
Titlul proiectului "Înființare centru comunitar integrat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț"
Recipisă – Cod unic 608268234
Denumirea programului de finanțare PNRR – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I.1.4: Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014
Obiective proiect Înființare un centru comunitar integrat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț
Tipul de investiție
Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli lucrari de constructii aferente / cheltuieli dotări
Costuri totale (EUR cu TVA ) -
Valoarea sprijinului (EUR) 171003, 00
Stadiul proiectului Implementare
Perioada derulării proiectului -

Comunicat de presă privind Înființare Centru comunitar

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut