Vînători-Neamț, Romania

Masuri pentru managementul speciilor de pasari de interes comunitar din PNVNT, prin implicarea comunitatilor locale din comuna Vinatori-Neamt

24 noiembrie, 2009
Nr. crt. Informații solicitate Descriere
1 Titlul proiectului „Măsuri pentru managementul speciilor de păsări de interes comunitar din PNVNT, prin implicarea comunităților locale din comuna Vînători-Neamț”
2 Numărul și data contractului de finanțare 82447 din  24.11.2009
3 Denumirea programului de finanțare FEDR – POSMEDIU
4 Obiective proiect 1.Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

2. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate

3.Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

5 Tipul de investiție Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
6 Lista cheltuielilor eligibile Cheltuieli constructii aferente, cheltuieli activitati aferente
7 Costuri totale (EUR cu TVA ) 353.030,07
8 Valoarea sprijinului (EUR) 292.636,96
9 Stadiul proiectului Finalizat
10 Perioada derulării proiectului 24.11.2009 - 07.04.2011

Anunturi Achizitii Publice

 

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut