REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 2024

Nr.de înregistrare Data înregistrării Titlul proiectului de hotărâre
1 30.01.2024 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Vânători-Neamț și SC CUIUL SRL
2 30.01.2024 privind încetarea contractului de închiriere nr. 1985/1 din 04.04.2023 încheiat între Comuna Vânători-Neamț și ÎI Humulescu Ioan
3 30.01.2024 privind modificarea și completarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi "Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber ( tip club)" Vânători- Neamţ
4 30.01.2024 privind actualizarea grilei de salarizare aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț începând cu 01.01.2024
5 30.01.2024 privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele, utilajele sculele și aparatura care funcționează pe baza de combustibil din dotarea Comunei Vânători-Neamț
6 30.01.2024 aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii sociale oferite de Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost „Sf. Teodora” Târgu Neamț și alocarea de fonduri din bugetul local pentru anul 2024 pentru plata serviciilor prestate
7 30.01.2024 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 4 din 08.01.2024 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului înregistrat la secțiunea dezvoltare rezultat la 29.12.2023, sursa A, în sumă de 1.467.547,43 lei
8 30.01.2024 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2023, în sumă de 4.739.027,30 lei - capitol bugetar 82A980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare
9 30.01.2024 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2023, în sumă de 51.703,56 lei- capitol bugetar 82E980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii funcționare
10 30.01.2024 privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte, pentru anul 2024
11 30.01.2024 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024
12 30.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 05.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024
13 30.01.2024 privind alegerea președintelui de sedință
14 30.01.2024 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a semnarii contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în satul Vânători – Neamț, Județul Neamț”
15 30.01.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul “ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
16 30.01.2024 privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vânători-Neamț
17 22.03.2024 privind înființarea stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate
18 22.03.2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț nr. 44 din 30 noiembrie 2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vânatori Neamț, județul Neamț
19 22.03.2024 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Vânători-Neamț către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț
20 22.03.2024 privind aprobarea repoziționării prin modificarea geometriei intravilanului localității Nemțisor prunct Chiriacu, UTR 4b
21 22.03.2024 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024
22 22.03.2024 privind aprobarea înființării de activități integral finanțate din venituri proprii pentru ordonatorii de credite din subordine, respectiv Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” și Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”
23 22.03.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului al IV- lea al anului 2023
24 22.03.2024 privind alocarea de fonduri din buget local pe perioada de 12 luni pentru parte din contribuția de întreținere a domnului Necoara Vasile la Centrul pentru persoane vârstnice Constantin și Elena
25 22.03.2024 privind aprobarea planului de activități sezoniere efectuate de beneficiarii Legii 196 din 2016 privind venitul minim de incluziune
26 22.03.2024 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de investitii: EXTINDERE CAPTARE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SATELE LUNCA ȘI NEMȚIȘOR, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

 

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut