Vînători-Neamț, Romania

Velodrom & Piste biciclete (Cyclolutia)

10 ianuarie, 2010
Titlu Proiect: Velodrom & Piste biciclete (Cyclolutia)
Stadiu: Finalizat
Valoare totala: 100,000 USD
Perioada de implementare: Implementare - Ianuarie 2010 - Decembrie 2010
Solicitant: Asociatia Agroforest Vinatori-Neamt
Parteneriate: Comuna Vinatori-Neamt
Sursa de finantare: GEF SGP

 

Scopul proiectului
Scopul proiectului este ca, datorita implicarii active a unei comunitati rurale, prin implementarea, in premiera, a unor masuri care sa vizeze la nivel local, transportul durabil, sursele regenerabile de energie, conservarea biodiversitatii si tehnicile traditionale de management durabil al terenului, sa se realizeze un efect sinergic in ceea ce priveste reducerea efectelor schimbarilor climatice si sa se asigure beneficii pentru comunitate.

Obiectivele proiectului
1. Realizarea infrastructurii pentru derularea transportului durabil (pietonal, bicicleta)
2. Sistem demonstrativ privind utilizarea tehnologiei cu panouri fotovoltaice pentru iluminat
3. Campanie de constientizare privind schimbările climatice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, transportul durabil
4. Implementarea tehnicilor tradiţionale de MDT cu efect sporit asupra stocarii emisiilor de CO2
5. Campanie de conştientizare cu privire la tehnicile tradiţionale de MDT cu efect sporit asupra stocarii emisiilor de CO2
6. Implicarea comunitatii in inventarierea biodiversitatii, cu utilizarea unui mijloac durabile de transport (bicicleta)
7. Elaborarea unei scheme de eco-turism, viabila din punct de vedere ecologic

Obiectivul 1.  Realizarea infrastructurii pentru derularea transportului durabil (pietonal, bicicleta) se încadrează la Efect: „Îmbunataţirea cadrului de utilizare a mijloacelor durabile de transport” urmarindu-se crearea facilitatilor necesare pentru desfasurarea transportului nemecanizat respectiv crearea pistelor pentru pietoni si biciclete in centrul comunei Vânători( 600 metri), crearea unei piste de agrement pentru biciclisti (400 metri), realizarea si amplasarea suportilor pentru biciclete (10 buc) . Beneficiari sunt toti locuitorii comunei avand in vedere ca in centrul acesteia se afla amplasate principalele obiective sociale ( Primaria, Scoala de Arte si Meserii, Politia, etc.).

Obiectivul 2. Sistem demonstrativ privind utilizarea tehnologiei cu panouri fotovoltaice pentru iluminatul pistei de agrement pentru biciclisti se incadreaza la Efect: „Surse de energie regenerabila utilizate in zonele rurale”. Se doreste amplasarea a 5 stalpi cu celula fotovoltaica pentru iluminatul pistei de agrement pentru biciclisti. Benficiari sunt in primul rand populatia scolara a comunei dar intrucat iluminatul public este asigurat din fondurile Primăriei, ce provin din taxe si impozite platite de catre contribuabili, implementarea sistemului va duce la reducerea cheltuielilor cu energia electrică, ceea ce ne face sa putem spune ca, beneficiari ai proiectului sunt toţi cetăţenii comunei (contribuabili).

Obiectivul 3. Campanie de constientizare privind schimbările climatice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, transportul durabil se incadreaza la Efect: „Populaţie sensibilizată cu privire la schimbările climatice, conservarea energiei şi eficienţa energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă, transportul durabil”. Indeplinirea acestui obiectiv presupune desfasurarea a doua intalniri premergatoare scrierii de proiect, 2 workshopuri de lansare si incheiere a proiectului prin care se va stabili modalitatea de cooperare intre parteneri si modalităţile de implementare a graficului de lucru in vederea obtinerii rezultatelor si efectelor propuse in primul caz, precum si analiza rezultatelor, a modului de derulare a proiectului, precum si a modalitatilor viitoare de abordare a problemei. Mass-media locală va fi invitată să participe la aceste activităţi, astfel încât să se beneficieze de o popularizare ridicată asupra activităţilor şi rezultatelor acestui proiect. Se vor confectiona 2 panouri pentru popularizarea stalpilor cu panouri fotovoltaice, se vor realiza 3 pliante referitoare la energiile regenerabile, transportul durabil si la proiectul de fata intr-un tiraj de 500 bucati fiecare cat si 50 tricouri. In cadrul aceluiasi obiectiv, se vor achizitiona un numar de 20 biciclete precum si a castilor de protectie necesare , cu care se vor desfasura activitati cu populatia scolara, atat in cadrul orelor de sport (pe spatiile alocate de la scoli) cat si in cadrul concursului „Campioni pe 2 roti” (pe pista de agrement pentru biciclisti). Beneficiari ai proiectului, în acest caz, sunt populaţia şcolară, comunitaţile locale şi turistii.

Obiectivul 4. Implementarea tehnicilor tradiţionale de MDT cu efect sporit asupra stocarii emisiilor de CO2 se incadreaza la Efect: „Capacitate managerială crescută a administratorilor/ proprietarilor de teren”. Pentru realizarea acestui obiectiv se doreste plantarea unei suprafete de 0,2 ha cu sade de salcie si efectuarea de lucrari silvice pe 3,5 ha plantate anterior cu salcâm, în teren degradat. Prin realizarea acestor actiuni se urmareste realizarea, prin tehnici traditionale de management, a protectiei terenurilor supuse degradarii ( eroziune, alunecari, drenaj nesatisfacator), absorbtia sporita de CO2 din atmosfera, obtinerea de beneficii imediate sau pe termen scurt pentru comunitate (lemn foc). Beneficiari sunt proprietarii/administratoriide teren ce necesita aplicarea acestor metode.

Obiectivul 5. Campanie de conştientizare cu privire la tehnicile tradiţionale de MDT cu efect sporit asupra stocarii emisiilor de CO2 se incadreaza la Efect: „Creşterea nivelului de conştientizare cu privire la tehnicile tradiţionale de MDT, inclusiv pentru ONG-uhri, OC-uri, comunităţi, autorităţi locale, sectorul privat”. Se doreste resuscitarea tehnicilor traditionale de management a terenurilor supuse degradarii, insistandu-se pe faptul ca acestea sunt eficiente, verificate, contribuie atat la mentinerea biodiversitatii zonei cat si a peisajelor caracteristice. Se va tipari un pliant dedicat managementului durabil al terenurilor, prin metode traditionale, intr-un tiraj de 500 exemplare Beneficiari sunt proprietarii/administratoriide teren ce necesita aplicarea acestor metode.

Obiectivul 6. Implicarea comunitatii in inventarierea biodiversitatii, cu utilizarea unui mijloac durabil de transport (bicicleta) se incadreaza la Efect: „Populaţia locală – inclusiv femei, tineri şi alte grupuri vulnerabile – participă la conservare”. Pentru a implica populatia locala in activitatea de inventariere a biodiversitatii, ca un prim pas spre valorizarea capitalului natural al zonei, prin prezentul proiect sunt prevazute a se realiza 2 cicloexpeditii in Parcul Natural Vânători Neamţ, in care pe parcursul a doua zile, un numar de 10 elevi, 1 profesor, 1 reprezentant al unui ONG de mediu vor fi initiati in tainele inventarieirii lumii vii de catre un consultant de specialitate. Mijlocul de locomotie va fi exclusiv nemecanizat (bicicleta, mersul pe jos). Beneficiari sunt ONG-urile de mediu din zona şi populaţia şcolară.

Obiectivul 7. Elaborarea unei scheme de eco-turism, viabila din punct de vedere ecologic se incadreaza la Efect: „Alternative de dezvoltare economică durabilă pentru comunităţi sunt puse în practică”. Pornind de la caracteristicile zonei- usor accesibila, existenta unei concentrari de obiective turistice si de pensiuni, se doreste realizarea unei scheme de ecoturism care sa favorizeze utilizarea bicicletei ca mijloc de punere in valoare a obiectivelor turistice existente pe valea Nemtisorului, in Parcul Natural Vânători Neamţ, ducand astfel la realizarea unui turism cu impact redus asupra mediului, la sensibilizarea turitilor privitor la capitalul natural al zonei, la sporirea perioadei de sedere a turistilor in zona, cu impact pozitiv asupra bunastarii comunităţii locale.

 

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut