Vînători-Neamț, Romania

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

Documente

Fișier Dimensiune fișier
pdf HCL Nr. 1 din 2017 acoperire din excedent a deficitului sect. funct si dezvoltare, sursele A, D, E 37 Ko
pdf HCL Nr.2 din 2017 MOBILIER DREHUTA - PNDL 65 Ko
pdf HCL Nr.3 din 2017 drumuri PNDL b 63 Ko
pdf HCL Nr.4 din 2017 Scoala Drehuta - PNDL 66 Ko
pdf HCL Nr.5 din 2017 ILUMINAT PUBLIC - PNDL 65 Ko
pdf HCL Nr.6 din 2017 - COMISIE VALIDARE 2017 68 Ko
pdf HCL Nr.7 din 2017 - validare consilier local CIUBOTARU ALEXANDRU 44 Ko
pdf HCL Nr.8 din 2017 - validare consilier local Gusavan Constantin 31 Ko
pdf HCL Nr.9 din 2017 - validare consilier local URZICA ALEXANDRU 30 Ko
pdf HCL Nr.10 din 2017 - organizare comisii specialitate 2017 37 Ko
pdf HCL Nr.11 din 2017 - aprobare ex bugetara trim IV 2016 35 Ko
pdf HCL Nr.12 din 2017 privind modificare HCL 65din 2016 impozite si taxe locale 2017 64 Ko
pdf TABLOUL-CADRU - anexa la H.C.L. 12 din 2017 - taxe locale 2017 218 Ko
pdf HCL Nr.13 din 2017 - aprobarea acte aditionale inchiriere pajisti 79 Ko
pdf HCL Nr.14 din 2017 - alegere presedinte de sedinta, incepand cu martie 28 Ko
pdf HCL Nr.15 din 2017 - Hotarare mandat special - autoritate tutelara 100 Ko
pdf HCL Nr.16 din 2017 - Incetare drept de administrare bunuri SMID 40 Ko
pdf HCL Nr.17 din 2017 - excedent sect dezvoltare 2017 45 Ko
pdf HCL Nr.18 din 2017 - excedent sect functionare 2016 45 Ko
pdf HCL Nr.19 din 2017 - drept uz si servitute in favoarea DELGAZ - GRID 74 mp 39 Ko
pdf HCL Nr.20 din 2017 - drept de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ - GRID SRL, 240mp 39 Ko
pdf HCL Nr.21 din 2017 - PAAR 2017 29 Ko
pdf HCL Nr.22 din 2017 - indicatori tehnico economiciapa si apa uzata PNDL 66 Ko
pdf HCL Nr.23 din 2017 - indicatori tehnico economici poduri PNDL 61 Ko
pdf HCL Nr.24 din 2017 - indicatori tehnico economici Autorizare ISU Seminar PNDL 65 Ko
pdf HCL Nr.25 din 2017 - indicatori tehnico economici reabilitare Seminar PNDL 65 Ko
pdf HCL Nr.26 din 2017 - transformare functii vacante 39 Ko
pdf HCL Nr.27 din 2017 - modificare HCL 65 din 2016 impozite si taxe locale 2017 - taxa servicii salubrizare 44 Ko
pdf Anexa Nr.1 la HCL 27 din 2017 - tablou taxa salubrizare 43 Ko
pdf Anexa HCL Nr.26 din 2017 - STAT DE FUNCTII 52 Ko
pdf HCL Nr.28 din 2017 - Aprobare BUGET 2017 28 Ko
pdf Anexa 1 HCL Nr.28 4 Mo
pdf Anexa 2 HCL Nr.28 868 Ko
pdf Anexa 3 HCL Nr.28 357 Ko
pdf HCL Nr.29 din 2017 - Vacantare mandat Tuca Nicolae Ovidiu 30 Ko
pdf HCL Nr.30 din 2017 - ADERARE REDIU ADI - AQUA NEAMT 33 Ko
pdf HCL Nr.31 din 2017 - ADERARE CORDUN ADI - AQUA NEAMT 33 Ko
pdf HCL Nr.32 din 2017 - Scoaterea din uz utilaj (electropompa submersibila) Apa SERV 49 Ko
pdf HCL Nr.33 din 2017 - MODIFICARE COMISIE LOCALA DE ORDINE PUBLICA 2017 42 Ko
pdf HCL Nr.34 din 2017 - Norma hrana - Politia Locala 2017 68 Ko
pdf HCL Nr.35 din 2017 - Privind aprobare retea scolara 2017-2018 39 Ko
pdf HCL Nr.36 din 2017 - Constituire drept proprietate privata Ursachi V. art.36 40 Ko
pdf HCL Nr.37 din 2017 - Modificare si completare Cabinete scolare 42 Ko
pdf HCL Nr.38 din 2017 - Ajutoare urgenta 96 Ko
pdf HCL Nr. 39 din 2017 validare consilier local Urzica Vasile 31 Ko
pdf HCL Nr. 40 din 2017 - modificare comisii specialitate CL 36 Ko
pdf HCL Nr. 41 din 2017 POFP 2017 - modificat 33 Ko
pdf Anexa HCL Nr. 41 din 2017 POFP 2017 Aprilie 21 Ko
pdf HCL Nr. 42 din 2017 cost mediu Cresa 45 Ko
pdf HCL Nr. 43 din 2017 PLAN ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA 2017 28 Ko
pdf ANEXA 1 HCL Nr. 43 din 27.04.2017 - PLAN DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA 2017 222 Ko
pdf HCL Nr. 44 din 2017 aprobare Regulament Superficie 65 Ko
pdf HCL Nr. 45 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta incepand cu luna iunie 27 Ko
pdf HCL Nr. 46 din 2017 completare HCL 28 din 2017 BUGET 29 Ko
pdf HCL Nr. 47 din 2017 competarea inventarului dom privat pozitia 44 36 Ko
pdf HCL Nr. 48 din 2017 constituirea dr. superficie Baltatescu Vasile 593 mp 49 Ko
pdf HCL Nr. 49 din 2017 acord investitii bun concesionat SC REI COM SRL 36 Ko
pdf HCL Nr. 50 din 2017 modificare HCL 71 din 2016 atribuire contract C-T-Zona 3 _1_ 43 Ko
pdf HCL Nr. 51 din 2017 RECTIFICARE BUGET iunie 2017 55 Ko
pdf HCL Nr. 52 din 2017 contul de executie trim I 2017 28 Ko
pdf Anexa 1 la HCL Nr. 52 din 2017 cont executie 31.03.2017 FUNCTIONARE 61 Ko
pdf Anexa 2 la HCL Nr. 52 din 2017 cont executie 31.03.2017 DEZVOLTARE 42 Ko
pdf HCL Nr. 53 din 2017 CID Public Gradinita Vinatori Neamt 50 Ko
pdf HCL Nr. 54 din 2017 rezilierea ctr. concesiune SC Proinvest 36 Ko
pdf HCL Nr. 55 din 2017 aprobare act aditional contract SC REI COM SRL - diminuare suprafata teren 50 Ko
pdf HCL Nr. 56 din 2017 aprobare act aditional contract SCAC COMPANY schimbarea titularului 57 Ko
pdf HCL Nr. 57 din 2017 contributie GAL 2017-2020 36 Ko
pdf HCL Nr. 58 din 2017 RECTIFICARE BUGET iulie 28 Ko
pdf HCL Nr. 59 din 2017 aprobare CONT ex bugeT trim II 28 Ko
pdf ANEXA NR.1 HCL 59 DIN 2017 - FUNCTIONARE 61 Ko
pdf ANEXA NR.2 HCL 59 DIN 2017 - DEZVOLTARE 34 Ko
pdf HCL Nr. 60 din 2017 privind stabilirea salariilor baza 28 Ko
pdf ANEXA NR 1 HCL 60 DIN 2017 34 Ko
pdf HCL Nr. 61 din 2017 modificare ROF CL 39 Ko
pdf HCL Nr. 62 din 2017 modificare HCL atribuire contract C-T-Zona 3 _1_ 42 Ko
pdf HCL Nr. 63 din 2017 conditii cresa 52 Ko
pdf HCL Nr. 64 din2017 ajutor urgenta LAZAR ELISABETA 38 Ko
pdf HCL Nr. 65 din 2017 tabel proprietari pajisti HG 214 36 Ko
pdf HCL NR. 66 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET septembrie 2017 69 Ko
pdf HCL NR. 67 DIN 2017 aprobare acord aditional contract CECBANK prelungire termen 58 Ko
pdf HCL NR. 68 DIN 2017 constituire dr.superficie Samoila Valerică 366 mp 111 Ko
pdf HCL NR. 69 DIN 2017 privind stabilirea salariilor baza modificare 49 Ko
pdf HCL NR. 70 DIN 2017 aprobare act aditional contract A&C Company prelungire termen 70 Ko
pdf HCL NR. 71 DIN 2017 aprobare plan aprovizionare in cad de mobilizare sau razboi 57 Ko
pdf HCL NR. 72 DIN 2017 SCRISOARE DE GARANTIE 83 Ko
pdf HCL NR. 73 DIN 2017 aprobare indicatori tehnico-economici AUTORIZARE ISU Seminar - actualizat 18.09.2017 _1_ 82 Ko
pdf HCL NR. 74 DIN 2017 alegere presedinte de sedinta 28 Ko
pdf HCL NR. 75 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET octombrie 2017 60 Ko
pdf HCL NR. 76 DIN 2017 aprobare CONT EXECUTIE trim III 2017 35 Ko
pdf ANEXA LA HCL 76 DIN 2017 Cont executie trim III 2017 FUNCTIONARE 51 Ko
pdf HCL NR. 76 DIN 2017 Cont executie trim III 2017 DEZVOLTARE 23 Ko
pdf HCL NR. 77 DIN 2017 taxa SPECIALA SALUBRIZARE 42 Ko
pdf HCL NR. 78 din 2017 modificare HCL impozite si taxe locale 2017 - taxa drumuri 78 Ko
pdf HCL NR. 79 DIN 2017 aprobare POFP 2018 71 Ko
pdf Anexa la HCL 79 din 2017 POFP 2018 22 Ko
pdf HCL NR. 80 DIN 2017 indicatori tehnico-economici Scoala Drehuta octombrie 2017 111 Ko
pdf HCL NR. 81 DIN 2017 RECTIFICARE BUGET NOV 2017 62 Ko
pdf HCL NR. 82 din 2017 aprobare indicatori tehnico-economici AUTORIZARE ISU Seminar PNDL nov 2017 101 Ko
pdf HCL NR. 83 DIN 2017 indicatori tehnico-economici poduri PNDL nov 2017 103 Ko
pdf HCL Nr. 84 DIN 2017 - Rectificare buget local 407 Ko
pdf HCL Nr. 85 DIN 2017 - Instrumentare proiect apa-GAL TINUTUL ZIMBRILOR 1 Mo
pdf HCL Nr. 86 DIN 2017 - Indicatori tehnico-economici apa-GAL TINUTUL ZIMBRILOR 550 Ko
pdf HCL Nr. 87 DIN 2017 - Indicatori tehnico-economici GRADINITA SAM ISU 728 Ko
pdf HCL Nr. 88 DIN 2017 - Actualizare comisie inventariere domeniul public 552 Ko
pdf HCL Nr. 89 DIN 2017 - Compensare redeventa 339 Ko
pdf HCL Nr. 90 DIN 2017 - Aprobare regulament transport scolar 651 Ko

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut