2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | Achiziții publice | Acte și formulare | Alegeri | Alegeri Locale 2024 | Alte documente | Anunțuri | Anunțuri achiziție publică | Anunțuri interes general | Anunțuri sedințe | Articole | Asistență socială | Avizier electronic | Buget | Centralizatorul și contractele de achiziții publice în valoare de peste 5000 euro | CENTRE SOCIO-EDUCATIVE | Cerere informație interes public | Comunicate de presa | Concurs posturi vacante | Consiliu local | Declarații de avere și interese consilieri locali | Declarații de avere și interese funcționari | Declarații de avere și interese primar | Declarații de avere și interese viceprimar | Despre Vinatori-Neamt | Dispoziții ale primarului | Dispozițiile autorității executive | Documente convocatoare ședințe | Documente primărie | Documente și informații financiare | Echipa fotbal | Evenimente | Execuție bugetară | Formulare asistență socială | Galerie foto | Grila salariala și stat de funcții | Grilă salarizare | Hotărâri ale Consiliului Local 2012-2022 | Hotărâri ale Consiliului Local 2023 | Hotărâri ale Consiliului Local 2024 | Hotărârile autorității deliberative | Indicatori financiari | Minutele şedinţelor Consiliului Local | Monitorul Oficial Local | Organigrama | Organigrama si statul de functii | Parteneriate | Primar | Primărie | Procesele verbale ale ședințelor autorității deliberative | Programul anual al achizițiilor publice | Proiecte de hotărâri | Proiecte de hotărâri 2016-2022 | Proiecte de hotărâri 2023 | Proiecte de hotărâri 2024 | Proiecte finalizate | Proiecte in contractare | Proiecte in derulare | Proiecte in elaborare | Proiecte in verificare | Proiecte pe ani | Proiecte și investiții | Publicare declarații de căsătorie | Rapoarte de activitate consilieri locali | Raport de activitate primar | Recensământul Populației | Reclamație administrativă | Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive | Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative | Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive | Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative | Regulamente / Coduri / Proceduri | Resp Preg Viitor Prof | Resp Preg Viitor Prof | Rolul Manastirii Secu | Situaţia drepturilor salariale | Situații financiare | Strategia de dezvoltare locală | Strategia Națională Anticorupție | SVSU | Uncategorized | Urbanism | Vânzări terenuri | Viceprimar |
1 2 3 34

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
arrow-right Sari la conținut